Verejné knižnice regiónu

Mestské knižnice Žilinského kraja (adresár)

Obecné knižnice v okresoch Žilina a Bytča (adresár)

Metodický materiál Mestské a obecné knižnice v okresoch Žilina a Bytča v číslach:

Regionálne knižnice Žilinského kraja (adresár)

Ostatné verejné knižnice v Žilinskom kraji

Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc kraja: