Seniori

Pre seniorov knižnica ponúka nasledovné kurzy:

Počítačové kurzy

Kurzy základov počítačových zručností pre dôchodcov a zdravotne znevýhodnených pod vedením Mareka Homolu. Počítačový kurz má aj svoju vlastnú webovú stránku a mailovú adresu – marek.homola.kniznica@gmail.com. Príručka pre účastníkov počítačového kurzu je dostupná aj online.

Záujem o kurzy nahláste na tel. číslo 041/723 30 90.

Tvorivé dielne

Webová stránka tvorivých dielní, kde sa vždy dozviete čo je v pláne na ďalšie stretnutie. Na tvorivé dielne sa môžte prihlásiť aj online prostredníctvom formulára.

Tréningy pamäti

Najbližší cyklus – jeseň 2020- informácie na mjartanova@krajskakniznicazilina.sk.

Iné aktivity

  • srdečne Vás pozývame na naše podujatia pre verejnosť (besedy, uvedenia kníh do života, prednášky, podujatia pre študentov Univerzity 3. veku a iné)
  • každodenný výber dennej tlače v čitárni, odborné periodiká v študovni
  • výpožičky kníh krásnej a odbornej literatúry
  • zvukové knihy pre občanov so zrakových postihnutím
  • v lete posedenie v letnej čitárni za knižnicou
  • knihy v anglickom, francúzskom, nemeckom a iných jazykoch