Seniori

Pre seniorov knižnica ponúka nasledovné kurzy (kurzy, tréning pamäti a polročné tvorivé dielne sú spoplatnené sumou 15€):

Angličtina pre znevýhodnených

Výučba anglického jazyka pre začiatočníkov a pokročilých. Nových členov rozdelíme do skupín podľa ich znalosti angličtiny. Viac informácií v britskom centre alebo na emailovej adrese britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk.

Počítačové kurzy

Knižnica organizuje kurzy základov počítačových zručností pre dôchodcov a zdravotne znevýhodnených. Záujem o kurzy nahláste na tel. číslo 041/723 30 90 alebo emailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk

Tvorivé dielne

Na tvorivé dielne sa môžete prihlásiť na tel. číslo 041/723 30 90 alebo emailom na tvorivedielne@krajskakniznicazilina.sk

Tréningy pamäti

Informácie na mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Iné aktivity

  • srdečne Vás pozývame na naše podujatia pre verejnosť (besedy, uvedenia kníh do života, prednášky, podujatia pre študentov Univerzity 3. veku a iné)
  • každodenný výber dennej tlače v čitárni, odborné periodiká v študovni
  • výpožičky kníh krásnej a odbornej literatúry
  • zvukové knihy pre občanov so zrakových postihnutím
  • v lete posedenie v letnej čitárni za knižnicou
  • knihy v anglickom, francúzskom, nemeckom a iných jazykoch