Tvorivé dielne

Aktivity s dlhoročnou tradíciou určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť nové techniky tvorenia, zdokonaliť sa v už známych technikách, či len stráviť oddychové chvíle v príjemnej spoločnosti. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s danou technikou.

Na Tvorivom klube sa každý týždeň stretávame pri rôznych jednoduchých i pokročilejších kreatívnych technikách, ako korálkovanie, origami, quilling, pieskovanie, šité šperky, niťová grafika – vyšívané pohľadnice, skladanie čajových vrecúšok, maľovanie, maľovanie na textil a podobne. Informáciu o aktuálnej plánovanej technike nájdete na hlavnej stránke. Klub sa stretáva každý štvrtok o 13:15, trvanie cca 90 min.

Večerný Tvorivý klub býva jedenkrát v mesiaci. Na večernom Tvorivom klube sa venujeme výtvarným technikám ako je maľba a kresba. Stretnutia sú formou amatérskych dielní, kde kreslíme alebo maľujeme na vybranú tému, predstavujeme si rôzne techniky a spôsoby ich využitia pri tvorbe… Jedenkrát mesačne v stredu o 17:00, trvanie cca 120 min.

Na tvorivé dielne/kluby sa môžete prihlásiť na tel. číslo 041/723 30 90 alebo emailom na tvorivedielne@krajskakniznicazilina.sk

Poplatok za materiál: 15,00 € na polrok (január – jún, júl-december) alebo 2,00 € jednorázovo za jedno stretnutie.