Odborná literatúra

Oddelenie odbornej literatúry ponúka čitateľom predovšetkým odbornú literatúru, ale taktiež časopisy zamerané na odborné témy. Fond odbornej literatúry je rozdelený a rozmiestnený na základe Medzinárodného desatinného triedenia (MDT), ktoré začleňuje knihy do jednotlivých tried.

odborná literatúra

Okrem odbornej literatúry náučné oddelenie ponúka aj špeciálne služby:

Medziknižničná Výpožičná Služba

  • MVS (medziknižničná výpožičná služba) – sprostredkovanie výpožičky dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, z inej knižnice na území SR.
  • MMVS (medzinárodná medziknižničná výpožičná služba) – ak sa požadovaný dokument nenachádza na území SR je možné sprostredkovanie výpožičky z knižnice na území Európy.
  • Ak ste nenašli vo fonde Krajskej knižnice v Žiline Vami požadovaný titul (kniha, časopisecký zdroj), máte možnosť využiť spomínanú službu medziknižničnej výpožičky. Pri osobnej návšteve po vypísaní žiadanky a uhradení poplatku Vám bude sprostredkovaná výpožička dokumentu, v súlade s podmienkami žiadanej knižnice. Svoju žiadosť nám môžete poslať aj mailom na adresu: kniznica@krajskakniznicazilina.sk, v takom prípade je potrebné uviesť vydavateľské údaje žiadaného dokumentu.

Rešerš

  • vypracovanie zoznamu odbornej literatúry na základe individuálnej požiadavky čitateľa na konkrétnu tému
  • podmienkou pri vypracovaní rešerše je byť registrovaným čitateľom knižnice s platným preukazom
  • zoznam odkazuje na existenciu zdrojov informácií (knihy, články v časopisoch, zborník a pod.)
  • sa vypracováva na základe vypísanej žiadanky čitateľa a po uhradení poplatku do 7 dní alebo do 24 hodín

E-knihy a čítačky e-kníh

  • medzi novšie služby patrí prezenčné i absenčné požičiavanie čítačiek e-kníh. Čitateľ si môže do čítačky e-kníh stiahnuť obsah, získaný legálnou cestou.

Krajská knižnica vypožičiva e-knihy aj prostredníctvom platformy Palmknihy.cz. E -knihy nájdete v online katalógu Carmen. Je nutná registrácia na stránke/v aplikácií Palmknihy s rovnakým mailom aký má čitateľ uvedený v KKZA. Postup na získanie e-knihy.

ďalšia aplikácia KUBO CLUB poskytuje prístup k viac ako 1000 detským knihám kdekoľvek a kedykoľvek.

Knižnica ponúka registrovaným čitateľom čítačky e-kníh. Výpožičky nasledujúcich čítačiek e-kníh sa realizujú prezenčnou formou v priestoroch knižnice na úseku odborej literatúry. Čítačky e-kníh obsahujú výber voľne dostupných e-kníh v angličtine, slovenčine a iných jazykoch. Zoznam kníh na PocketBook čítačkach. Časť z nich je sprístupnená touto formou vďaka projektu digitalizácie Městské knihovny v Praze.

PocketBook Basic 2      PocketBook Basic Touch 624   PocketBook Basic Touch Lux 2
 PocketBook Basic 2  Pocket Book 624  Pocket Book Touch 2

Krajská knižnica v Žiline ďakuje spoločnosti PocketBook za podporu.

Do fondu knižnice pribudli tri nové čítačky e-kníh, ktoré je možné vypožičať si aj absenčne. Tieto čítačky e-kníh sú dostupné  na mesiac na základe podpísanej dohody a finančnej zálohy. Do čítačiek je možné sťahovať aj vlastný obsah, ktorý musí byť získaný legálnou formou.