Detská a mládežnícka literatúra

Oddelenie určené pre používateľov vo veku od 0 do 15 rokov sa nachádza na druhom poschodí knižnice. Je priestorovo rozdelené na časť  pre najmenších používateľov a časť pre deti školského veku. Okrem knižničného fondu ponúka svojim požívateľom aj fond hier a didaktických pomôcok tzv. ludotéku. Postupne buduje aj fond Montessori pomôcok, ktoré si môžu používatelia prezenčne vypožičať. Svojím priestorom sa snaží o vytvorenie priateľského prostredia pre deti a ich rodičov. Prostredia, v ktorom sa budú stretávať a využívať služby a fond, ktorý im Úsek detskej a mládežníckej literatúry ponúka.

Pravidelné aktivity Úseku detskej a mládežníckej literatúry pre verejnosť

Projekty Úseku detskej a mládežníckej literatúry na podporu čítania

Dokumenty na tomto oddelení môžete nájsť zaradené do kategórií:

knihy - detské oddelenie

  • leporelá
  • rozprávky
  • príbehy pre mladší školský vek
  • príbehy pre starší školský vek
  • detské komiksy
  • poézia pre deti
  • náučná literatúra pre deti
  • detské časopisy
  • cudzojazyčná detská literatúra

Základným poslaním oddelenia je najmä rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a ich socializácia. Ponúka množstvo podujatí, workshopov, tvorivých dielní, seminárov pre rodičov a odborníkov z oblasti práce s deťmi. Okrem organizovaných podujatí pre školy, ponúka aj množstvo aktivít pre verejnosť.

O našich spoločenských hrách.