Elektronické platby

Krajská knižnica v Žiline ponúka svojim čitateľom možnosť zaplatiť poplatky (členské, upomienky, rezervácie, rešerše a pod.) prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Platobné údaje

Číslo účtu
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 1379 – štátna pokladnica

Variabilný symbol
číslo Vášho čitateľského preukazu – v prípade preregistrácie

Špecifický symbol:
01 (registrovanie, preregistrovanie)
02 (platba upomienky)
03 (platba za rešerš)
04 (platba za MVS)

Ceny podľa aktuálneho cenníka

Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko + špecifikácia platby (členské, pokuty, rešerš, MVS …)

V prípade registrácie musíte zaslať mailom (mjartanova@krajskakniznicazilina.sk) údaje: Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, ukončené vzdelanie, kategória – viď cenník. Prihlášku si podpíšte pri prvej osobnej návšteve knižnice.

Spárovanie platby trvá niekoľko dní. Pre urýchlenie registrácie/poskytnutia služby môžete poslať potvrdenie o platbe na adresu: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk