Britské centrum

Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline bolo založené v roku 2007 v spolupráci s British Council v Bratislave. Ponúka knihy britských i svetových autorov v anglickom jazyku.

E-mail: britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Nájdete tu:

  • materiály na výučbu a štúdium anglického jazyka,
  • beletriu v angličtine pre všetky vekové kategórie,
  • všeobecné aj špecializované učebnice anglického jazyka, medzi nimi aj prípravu na maturitu a skúšky TOEFL, IELTS, CAE, FCE, CPE,
  • odborné literatúru z oblasti anglickej literatúry, lingvistiky, histórie, politiky,
  • CD-ROM a CD.

Podujatia a kluby:

  • podujatia pre školské kolektívy – K. Rowling, Kráľovská rodina, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska – bližšie informácie TU
  • Britský klub – je neformálnym klubom pre všetkých milovníkov literatúry od 15 rokov, klub sa stretáva raz mesačne, v utorok o 17:00. Stretnutia prebiehajú v anglickom jazyku, dátum a téma stretnutia podľa aktuálneho programu knižnice.