Informácie pre knihovníkov a metodikov

Strategické dokumenty:

Vzdelávanie knihovníkov

Užitočné informácie pre metodikov regionálnych knižníc

Užitočné informácie pre knihovníkov:

Užitočné informácie pre starostov obcí


Portály pre knihovníkov

InfoLib

Infolib

  • portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
  • obsahuje aj legislatívne informácie pre knihovníkov

Slovenská asociácia knižníc

fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia – mimorozpočtové zdroje pre knižnice

Odborné periodiká

Elektronická databáza miest a obcí ŽSK