Knižnice pre Slovensko

Krajská knižnica v Žiline je súčasťou konzorcia Knižnice pre Slovensko. „Cieľom konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, počítačových a Industry 4.0 zručností, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.“

Krajská knižnica v Žiline sa v r.2023 stala jednou z verejných knižníc, ktorej Centrum vedecko-technických informácii v Bratislave pomohlo zdigitalizovať regionálne periodiká. Zdigitalizované periodiká sú dostupné na Úseku regionálneho výskumu a bibliografie, čoskoro sa stanú súčasťou spoločného zdigitalizovaného obsahu.

Nová kompetencia bude v blízkej budúcnosti kľúčová. Knihovníci sa zoznamujú s umelou inteligenciou