Kniha Žilinského kraja

Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Turčianska knižnica v Martine a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásili v roku 2024 1. ročník súťaže Kniha Žilinského kraja.

Do súťaže sú zaradené knihy, ktoré získali titul Kniha Horného Považia, Kniha Kysúc, Kniha Turca, Kniha Oravy a Kniha Liptova v kategórii beletria a v kategórii odborná literatúra v čitateľských súťažiach organizovaných regionálnymi knižnicami Žilinského samosprávneho kraja . O víťazných knihách rozhodne verejnosť prostredníctvom online hlasovania.

Víťazné knihy Žilinského kraja

Kniha Žilinského kraja 2023

  • beletria: Z Vendovky horami a dolinami (Jano Pánik) / Kniha Turca 2023
  • odborná literatúra: Priekopa v premenách času (Ján Pokrievka, Jozef Fillo) / Kniha Turca 2023
  • umiestnenia 2023 ; tlačová správa