Manifest knižníc pre Európu

Organizácie zastupujúce knižnice v Európe, vyzývame vás, aby ste si prečítali a podporili Manifest knižníc pre Európu.

Knižnice sú pre Európu dôležité – sú kľúčovými miestami vzdelávania a občianskej angažovanosti, oknami do všetkých druhov kultúry a kultúrneho dedičstva, hnacou silou výskumu a inovácií. (Manifest knižníc pre Európu)