Online žiadanka o rešerš

Rešerš sa vypracováva na základe vypísanej žiadanky čitateľa do 7 dní alebo do 24 hodín od pripísania platby na účet knižnice IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 1379, štátna pokladnica. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/sluzby/cennik/

Do poznámky platby napíšte vaše celé meno, adresu, dátum narodenia a „vypracovanie rešerše“.

Následne napíšte na kniznica@krajskakniznicazilina.sk, že ste platbu uskutočnili, pre urýchlenie vypracovania rešerše pošlite potvrdenie o platbe.

Nezabudnite si overiť, či máte platný preukaz, pretože podmienkou pri vypracovaní rešerše je byť registrovaným čitateľom knižnice s platným preukazom.

Zadajte čiarový kód z čitateľského preukazu alebo číslo digitálneho preukazu.
Uhradenú a vypracovanú rešerš zasielame emailom.
Uveďte dnešný dátum.
Zadajte Váš vedný odbor, napr.: knižnično-informačné štúdiá
Zadajte slová a slovné spojenia, ktoré nie sú obsiahnuté v názve rešerše. V prípade požiadavky na cudzojazyčné zdroje uveďte aj cudzojazyčné ekvivalenty. Kľúčové slová oddeľujte čiarkou a medzerou.
Služba prípravy dokumentov z rešerše je spoplatnená: 0,20 € / 1 knižný dokument, vrátanie článkov a online dokumentov
O vypracovanie rešerše do 24 hodín je možné požiadať počas pracovných dní od pondelka do štvrtku.
V prípade potreby zadajte doplňujúce informácie či odkaz pre knihovníka.
Rešerš je potrebné uhradiť vopred na účet Krajskej knižnice v Žiline na účet IBAN SK20 8180 0000 0070 0048 1379. Do poznámky uveďte vaše meno a účel platby - rešerš.