FPU projekty 2017

Akvizícia knižničného fondu (2017): 10.000 €

Vďaka dotácii pribudlo do zbierok krajskej knižnice spolu 1.138 kníh, z toho 637 KJ beletrie pre dospelých a 244 krásnych kníh pre deti a mládež. Došlo k rozšíreniu fondu náučnej literatúry o 257 kníh, z toho 252 ks pre dospelých. V rámci projektu boli zakúpené tiež hodnotné knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia v celkovom počte 167, vo väčšine krásnej literatúry pre dospelých, ale i deti.

a

a

a

a

Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov: 5.000 €

Projekt prispel k ochrane knižničného fondu, k zvýšeniu používateľského komfortu čitateľov Krajskej knižnice v Žiline ako i k celkovej estetizácii priestorov knižnice (oddelenie náučnej literatúry a beletrie). Do knižnice pribudli nové počítačové stanice pre vyhľadávanie v katalógoch a on-line bázach dát (2 ks), došlo ukončeniu výmeny amortizovaných knižničných regálov (15 ks), k obstaraniu samoobslužných šatňových skriniek (30 ks) a k zakúpeniu nových abecedných rozraďovačov. K ochrane knižničného fondu prispelo aj zakúpenie fólií na obaľovanie kníh, EM ochranných etikiet a deaktivátora týchto etikiet.

Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici: 4.000 €

Zámerom projektu bolo vytvoriť komunitno – relaxačný priestor vo foyer knižnice, ktorý môžu občania využívať k čítaniu dennej tlače, stretávaniu sa s priateľmi, k oddychu, kultúrnemu vyžitiu či príjemnému pobudnutiu v tichom prostredí knižnice. Úprava prispela k celkovej estetizácii vstupných priestorov knižnice. Nový polyfunkčný priestor na prízemí obsahuje: priestory na sedenie (6 kusov 3-pohoviek z umývateľnej, odolnej ekologickej kože spolu s 3 stolmi) – miesto pre pohodlné sedenie 18 používateľov a priestor pre vzdelávanie znevýhodnených v oblasti budovania základnej počítačovej gramotnosti a prístup k internetu: (3 počítačové stanice all-in-one a 3D tlačiareň).

a

a

a

a

Projekt Učíme sa čítať – program na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prostredí knižníc: 1.500 €

Projekt prostredníctvom zážitkových aktivít pre deti (Abeceda v knižnici, tréningy pamäti, canisterapia) prispel k rozvoju predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti predškolákov a znevýhodnených detí mladšieho školského veku. Centrum predčitateľskej gramotnosti, ktoré vzniklo na detskom oddelení krajskej knižnice, okrem tematických podujatí a odborného poradenstva ponúka i množstvo nových titulov didaktických pomôcok a hier dostupných rodičom a deťom. Celoslovenský odborný seminár Knižnica v živote dieťaťa II, ktorý sa konal v Krajskej knižnici v Žiline dňa 1. decembra 2017, bol určený pre cieľovú skupinu pedagógov, vychovávateľov a knihovníkov. Priniesol nielen prierez príkladov dobrej praxe, ale i tréningy na podporu čitateľských zručností prostredníctvom tvorivej dramatiky. Príspevky a scenáre, ktoré odzneli na seminári nájdete v zborníku Knižnica v živote dieťaťa II.

a

a

a

a

Vianoce s detskou knihou – XI. ročník festivalu: 1.700 €

Vďaka podpore projektu Vianoce s detskou knihou zavítali do knižnice v adventnom čase mnohé známe osobnosti: spisovatelia (Marcela Miklošková, Jana Necpalová, Peter Ničík, Igor Válek, Marta Hlušíková, Štefan Debnár, Jaroslava Kuchtová, Katarína Mikolášová, Toňa Revajová), ilustrátor (Stano Lajda), hudobník (Peter Vaňouček) či drotárska majsterka (Mária Porubčanská – Bárdyová). Umelci pre deti vytvorili množstvo besied, autorských čítaní, tvorivých dielní či hudobno-poetických pásiem, ktoré prispeli k sviatočnej atmosfére, budovali u detí vzťah ku knihám a kultúre, rozvíjali čitateľskú gramotnosť a tvorivosť…