soboty zatvorené
29.5. otvorené od 14:30
27.5. Cest o 5
ručné práce utorok 16:00
7.-31.5. kniha ŽK23
28.5. apiterapia
3D tlač
3D tlač v knižnici
29.5. TVK medzinárodné kolo
29.5. čaj u klob
klub nezábudka - štvrtok 16:00
od 2. mája 2024
30.5. ; 13,16.5. Klub fant. lit (prepis. dátum)
kubo app
do 31.5. súťaž spozn čítaním
Matemat foto výstava
Palmknihy new app
3.6. Klub u Knihuľky
3.6. Deň detí
klub hier streda 15:00
4.6. Film club
RBO výstava máj
6.6.,20.6. TK
22 / 06 / 23
13 / 45
výstava do 21.6. Cesta za stastim
19.6. finan gram
klub Nezábudka - každý štvrtok
26.6. večer TK
22 / 06 / 23
13 / 45
čitáreň v parku
previous arrow
next arrow

British Reading Club – 1984

First meeting of the British Reading Club this year will be dedicated to a literary classic – novel 1984 by George Orwell. We will discuss Big Brother and the Ministry of Love on Tuesday, January 30th 2024 at 5pm in British Center. You can find the book in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Prvé stretnutie Britského klubu v tomto roku bude venované literárnej klasike – románu 1984 od Georga Orwella. O veľkom bratovi a ministerstve lásky budeme diskutovať v utorok 30. januára 202417:00. Tento román môžete nájsť v našej knižnici alebo online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Little Prince

Do you know what is the most translated non-religious text? It is The Little Prince by French author Antoine de Saint-Exupéry. The story is favoured by many and there are only few people who have never read it. The November meeting of British Reading Club will be dedicated to this beloved classic. On December 19th 2023 at 5pm in British Centre we will discuss it. We might even draw a sheep J You can find the book in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Viete, ktorá nenáboženská kniha je najprekladanejšia na svete? Je ňou Malý princ od francúzskeho autora Antoina de Sain-Exupéryho. Tento príbeh je obľúbený mnohými a len málokto ho nečítal. Na novembrovom stretnutí britského klubu budeme debatovať práve o ňom. Stretneme sa 19. decembra 2023 o 17:00 v britskom centre, a možno si spolu nakreslíme aj ovečku J Knihu nájdete v našej knižnici ale tiež online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Hanging Stranger and Second Variety

First meeting of British Reading Club after the summer will be dedicated to a master of sci-fi stories, Philip K. Dick. We chose two shor stories by him – The Hanging Stranger and Second Variety and we will discuss them on Tuesday, September 26th 2023 at 5pm. The stories can be read online here or you can listen to the audio versions of them here. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Čítať viac