British Reading Club – Hamlet

plagát

Najbližšie stretnutie Britského klubu sa uskutoční v utorok, 23. apríla 2024 o 17:00. Keďže tento deň je výročím úmrtia Williama Shakespeara, budeme sa rozprávať o jednej z jeho najznámejších divadelných hier, o Hamletovi. Túto knihu môžete nájsť v našej knižnici alebo online ako e-knihu či audioknihu.. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

The next meeting of the British Reading Club will take place on Tuesday, 23rd of April 2024 at 5 pm. As this day is the anniversary of William Shakespeare’s death, we will talk about one of his most famous plays, Hamlet. You can find the book in our library or online as an ebook or audiobook. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

British Reading Club – Alice’s Adventures in Wonderland

The story of a girl who decided to go down the rabbit hole and found a strange world there is well-known. Even Queen Victoria was a fan of Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. And it is this book that we’ll talk about at the next meeting of the British Reading Club on Tuesday, 26th of March 2024 at 5 pm. You can find this children’s book in our library or online as an ebook or audiobook. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Príbeh o dievčatku, ktoré sa rozhodlo nasledovať králika do diery v zemi a ocitlo sa tak v zvláštnej krajine, snáď nemusíme predstavovať nikomu. Dokonca aj kráľovná Viktória obľubovala knihu Alica v krajine zázrakov autora Lewisa Carrolla. A práve tento príbeh bude témou Britského klubu, ktorý sa stretne v utorok, 26. marca 2024 o 17:00. Túto detskú knihu môžete nájsť v našej knižnici alebo online ako e-knihu či audioknihu. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – Henry and Eliza

Jane Austen’s novels are beloved and frequently adapted for film, so it’s nearly impossible not to know Pride and Prejudice or Emma. But have you ever come across her short stories? She wrote them as a teenager to entertain her family and friends. We picked one of them to be discussed at the next meeting of the British Reading Club on Tuesday, 27th of February 2024 at 5 pm. The story is called Henry and Eliza and you can either check it out from our library or find it online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Romány Jane Austenovej sú obľúbené a často aj sfilmované, takže je takmer nemožné aby ste nepoznali Pýchu a predsudok, či Emmu. Ale stretli ste sa niekedy s jej poviedkami? Jane ich písala ako mladé dievča pre pobavenie svojej rodiny a priateliek. Jednu z nich sme vybrali ako tému najbližšieho Britského klubu, ktorý sa stretne v utorok, 27. februára 2024 o 17:00. Poviedku Henry a Eliza môžete nájsť v našej knižnici alebo online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – 1984

First meeting of the British Reading Club this year will be dedicated to a literary classic – novel 1984 by George Orwell. We will discuss Big Brother and the Ministry of Love on Tuesday, January 30th 2024 at 5pm in British Center. You can find the book in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Prvé stretnutie Britského klubu v tomto roku bude venované literárnej klasike – románu 1984 od Georga Orwella. O veľkom bratovi a ministerstve lásky budeme diskutovať v utorok 30. januára 202417:00. Tento román môžete nájsť v našej knižnici alebo online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Little Prince

Do you know what is the most translated non-religious text? It is The Little Prince by French author Antoine de Saint-Exupéry. The story is favoured by many and there are only few people who have never read it. The November meeting of British Reading Club will be dedicated to this beloved classic. On December 19th 2023 at 5pm in British Centre we will discuss it. We might even draw a sheep J You can find the book in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Viete, ktorá nenáboženská kniha je najprekladanejšia na svete? Je ňou Malý princ od francúzskeho autora Antoina de Sain-Exupéryho. Tento príbeh je obľúbený mnohými a len málokto ho nečítal. Na novembrovom stretnutí britského klubu budeme debatovať práve o ňom. Stretneme sa 19. decembra 2023 o 17:00 v britskom centre, a možno si spolu nakreslíme aj ovečku J Knihu nájdete v našej knižnici ale tiež online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Red-Headed League

British Reading Club in October is dedicated to one of the best literary detectives of all time – Sherlock Holmes. We will discuss The Red-Headed League by sir Arthur Conan Doyle on Tuesday, October 24th 2023 at 5pm. You can find the story in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Októbrové stretnutie britského klubu je venované jednému z najlepších literárnych detektívov všetkých čias, Sherlockovi Holmesovi. O poviedke The Red-Headed League od sira Arthura Conana Doyla sa spolu porozprávame v utorok 24. októbra 2023 o 17:00. Príbeh môžete nájsť v knižnici alebo online.  Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Hanging Stranger and Second Variety

First meeting of British Reading Club after the summer will be dedicated to a master of sci-fi stories, Philip K. Dick. We chose two shor stories by him – The Hanging Stranger and Second Variety and we will discuss them on Tuesday, September 26th 2023 at 5pm. The stories can be read online here or you can listen to the audio versions of them here. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Čítať viac