soboty zatvorené
klub Nezábudka - každý štvrtok
každý štvrtok
14 a 28.6. čaj u klob
jún prieskum spoko
ručné práce utorok 16:00
3D tlač
3D tlač v knižnici
19.6. ochrana SK pamiatok
19.6. finan gram
kubo app
20.6. TK
22 / 06 / 23
13 / 45
výstava do 20.6. Čarov les
čitáreň v parku
výstava do 21.6. Cesta za stastim
Matemat foto výstava
26.6. večer TK
22 / 06 / 23
13 / 45
26.6. Inovat prístup
22 / 06 / 23
13 / 45
Palmknihy new app
27.6. Klub fant. lit (prepis. dátum)
27.6. Stratená Žilina
22 / 06 / 23
13 / 45
klub hier streda 15:00
výstava do 28.6. Krásy SK
3.7. Vzťahy v rodine
leto OH
RBO výstava jún-júl
2-11.7. PDzK júl 1
previous arrow
next arrow

Stratená Žilina 3

plagátVo štvrtok 27. júna o 16:00 vás pozývame do Krajskej knižnice v Žiline na prednášku spojenú s prezentáciou knihy s názvom Stratená Žilina 3.

Autorský kolektív známy úspešnými a ocenenými publikáciami o žilinskej histórii v zložení Patrik Groma, Jozef Feiler a Peter Štanský na 296 stranách odokrýva ďalšie stratené a už neexistujúce žilinské miesta, spomína na osobnosti a historické súvislosti, ktoré formovali mesto. V knihe sú uverejnené aj unikátne perokresby akademických maliarov Stana Lajdu a Mojmíra Vlkoláčka doplnené množstvom nikdy nepublikovaných informácií a fotografií.  Kniha Stratená Žilina 3 opäť zanecháva istý historický odkaz či posolstvo. Ide o vedecko-odbornú publikáciu na vysokej profesionálnej úrovni obohatenú aj množstvom spomienok starých Žilinčanov a Žilincov. Na publikácii spolupracovali grafici Tibor Majerčík a Miro Pfliegel mladší. Predchádzajúce diely STRATENEJ ŽILINY sa stali v rokoch 2017 a 2019 Knihou roka a získali prestížne ocenenie Zlatá pečať.

Ukrajinská knižná polička

fotografiaKrajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa od minulého týždňa stala súčasťou svetového projektu Ukrajinská knižná polička. Projekt je realizovaný pod záštitou prvej dámy Ukrajiny Oleny Zelenskej a jeho cieľom je  distribuovať knihy v ukrajinskom jazyku do knižníc po celom svete. Takže už aj Ukrajinci žijúci v meste Žilina a v Žilinskom samosprávnom kraji majú možnosť čítať knihy vo svojom rodnom jazyku. Projekt zahŕňa viac ako 190 políc a funguje už v 46 krajinách.

Krajská knižnica v Žiline ďakuje Veľvyslanectvu Ukrajiny v SR, ktoré nám venovalo 146 ukrajinských kníh pre deti i dospelých. Knihy pochádzajú z rôznych vydavateľstiev z Kyjeva, Charkowa a Ľvova. Ukrajinskú knižnú poličku prišiel do knižnice vo štvrtok 23. mája 2024 o 13:00 hod. slávnostne otvoriť veľvyslanec Ukrajiny v SR, pán Myroslav Kastran, ktorý sa pri tejto príležitosti stretol aj so zástupcami ukrajinskej komunity žijúcej v meste. Pán veľvyslanec vyslovil presvedčenie, že darovanie ukrajinských  kníh prispeje k tomu, aby ukrajinskí občania v Žiline cítili prostredníctvom literatúry blízkosť svojho domova, ako i k rozvoju kultúrnych väzieb medzi našimi národmi. .

Všetci, ktorí si chcete požičať knihy v ukrajinskom jazyku, ste v Krajskej knižnici v Žiline srdečne vítaní.

Mgr. Jana Neslušanová, koordinátorka  kultúrno-výchovnej činnosti

British Reading Club – 1984

First meeting of the British Reading Club this year will be dedicated to a literary classic – novel 1984 by George Orwell. We will discuss Big Brother and the Ministry of Love on Tuesday, January 30th 2024 at 5pm in British Center. You can find the book in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Prvé stretnutie Britského klubu v tomto roku bude venované literárnej klasike – románu 1984 od Georga Orwella. O veľkom bratovi a ministerstve lásky budeme diskutovať v utorok 30. januára 202417:00. Tento román môžete nájsť v našej knižnici alebo online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Little Prince

Do you know what is the most translated non-religious text? It is The Little Prince by French author Antoine de Saint-Exupéry. The story is favoured by many and there are only few people who have never read it. The November meeting of British Reading Club will be dedicated to this beloved classic. On December 19th 2023 at 5pm in British Centre we will discuss it. We might even draw a sheep J You can find the book in our library or online. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Viete, ktorá nenáboženská kniha je najprekladanejšia na svete? Je ňou Malý princ od francúzskeho autora Antoina de Sain-Exupéryho. Tento príbeh je obľúbený mnohými a len málokto ho nečítal. Na novembrovom stretnutí britského klubu budeme debatovať práve o ňom. Stretneme sa 19. decembra 2023 o 17:00 v britskom centre, a možno si spolu nakreslíme aj ovečku J Knihu nájdete v našej knižnici ale tiež online. Pozývame všetkých našich čitateľov od 15 rokov aby sa pridali. Stretnutie prebieha v anglickom jazyku.

British Reading Club – The Hanging Stranger and Second Variety

First meeting of British Reading Club after the summer will be dedicated to a master of sci-fi stories, Philip K. Dick. We chose two shor stories by him – The Hanging Stranger and Second Variety and we will discuss them on Tuesday, September 26th 2023 at 5pm. The stories can be read online here or you can listen to the audio versions of them here. We invite all the library members over 15 to come join our club. The meetings are held in English.

Čítať viac