Tréning pamäti

Ešte ste neabsolvovali základný tréning pamäti v Krajskej knižnici v Žiline? Radi vás uvítame na ukážkovom stretnutí v rámci Týždňa mozgu, ktorého obsahom bude posilňovanie pamäti zábavnou a hravou formou. Nemusíte sa báť náročnosti či potreby ovládania matematiky a logiky. Naopak budeme využívať najmä fantáziu a predstavivosť.

Ukážkové stretnutie sa bude konať v stredu 15. marca o 16:00 v Krajskej knižnici v Žiline, zúčastniť sa ho môže ktokoľvek a možno Vás navnadíme na ďalšie stretnutia počas mesiaca apríl.

Školenia seniorov v Krajskej knižnici v Žiline

Na školenie už nie je možné sa prihlásiť nakoľko bol dosiahnutý plný počet účastníkov. Ďakujeme za Váš záujem.

Príďte sa k nám vyškoliť v práci na počítači či s tabletom!

 Krajská knižnica v Žiline sa zapojila do národného projektu „Zlepšovanie digitálnych  zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ a ponúka školenie základov práce s počítačom a práce s tabletom pre seniorov nad 65 rokov, seniorov s priznaným starobným alebo invalidným dôchodkom, osobám s ŤZP.

Naučíme Vás základy práce s počítačom od spustenia až po vyhľadávanie na internete. A navyše si po skončení kurzu odnesiete domov tablet. Potrebujeme vedieť Váš záujem!

Poskytnite nám nezáväzne Vaše údaje (súrne do 14.10.2022) na mail:pckurzy@krajskakniznicazilina.sk alebo osobne v knižnici p. Babuljaková, p. Mrekajová, resp. na úseku odbornej literatúry.  Prosíme uviesť: Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, okres, kraj, dátum narodenia, vek, telefónne číslo, email, úroveň zručnosti (základný alebo pokročilý).

 Následne Vás budeme kontaktovať. Tešíme sa, že sa s Vami posúvame dopredu.

Vytvárame predpoklady pre Vaše plnohodnotné začlenenie do digitálnej spoločnosti.

Angličtina pre seniorov

Aj v tomto školskom roku otvárame kurz Angličtina pre seniorov. Všetkých záujemcov pozývame na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra 2022 o 12:00. Povieme si bližšie informácie o hodinách angličtiny a záujemcov rozdelíme podľa ich jazykových schopností. Kurz je spoplatnený – 15€ na pol roka (september – január, február – jún) a minimálny počet účastníkov je 5 (pri nižšom počte sa kurz neotvorí). Viac informácií v britskom centre alebo na emailovej adrese britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk.

Seniori programujú v knižnici

Pozývame Vás na stretnutia venované digitálnym zručnostiam seniorov. Cez projekt Seniori programujú v knižnici sa od mája do septembra pravidelne konajú v Krajskej knižnici v Žiline kurzy. Prvé stretnutie po prázdninách sa uskutoční v stredu 7. septembra o 10:30 v Krajskej knižnici v Žiline,  a zameriame sa na ňom na zopakovanie už naučených znalosti a zručnosti ovládania počítača (zapínanie počítača, znalosti na prácu s textom a vkladanie obrázkov).

Na druhom stretnutí po prázdninách, v stredu 14. septembra o 10:30, sa zameriame na zopakovanie už naučených znalostí a zručností ovládania počítača – nastavenie tlače, práca s tabuľkami, príprava prezentácií.

V stredu 21. septembra o 10:30 bude kurz zameraný na Internet a emailovú komunikáciu – vyhľadávanie informácií, prezeranie webových stránok, nástrahy internetu, komunikácia cez elektronickú poštu.

28. septembra o 10:30 sa pozrieme hlbšie do možností internetu – objednanie sa na vyšetrenie k lekárovi, cestovný poriadok, objednanie nákupu.

Na kurzy je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky 041/723 30 90 alebo e-mailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk.

Detské leto v knižnici 2022 I.

Klub u Knihuľky

Aj cez letné prázdniny v pondelok 4. júla o 10:00 sa bude konať Klub u Knihuľky. Tentoraz to bude o Veľkej nude: Tim a Pim od spisovateľa Ľuboslava Paľa. Prostredníctvom veselých aktivít si prečítame príbeh o dvoch malých myšiakoch. (Pre deti od 1 do 4 rokov v sprievode rodičov).

Seniori programujú v knižnici-Micro:bity

Čítať viac

Kurz desaťprstovej hmatovej metódy

Úvodné stretnutie kurzu desaťprstovej hmatovej metódy 11. novembra o 16:30. Naučíte sa na počítači písať text naslepo desiatimi prstami a zrýchlite svoju zručnosť v komunikácii s počítačom.

Kurz sa bude konať každý štvrtok,  10  stretnutí po 45 minút (klubový poplatok je 15 €). Podmienkou účasti na kurze je registrácie knižnici.

Na kurz je potrebné vopred sa prihlásiť  do stredy 8. novembra e-mailom: kniznica@krajskakniznicazilina.sk, alebo telefonicky na čísle: 041/72 330 90.

Zoznámte sa s počítačom

Počítačový kurz pre úplných začiatočníkov začína v stredu 8.septembra o 8:00 v Krajskej knižnici v Žiline a bude mať 4 stretnutia. Na počítačovom kurze sa naučíte: zapnúť počítač, otvoriť si textový dokument, napísať si text na počítači, upraviť si napísaný text. Povieme si aj o tom, čo sú klávesové skratky a ako ich používať, ako vyhľadávať informácie na internete, založiť si e-mail, posielať a prijímať emaily. Na počítačový kurz je potrebné sa vopred prihlásiť tel.: 041/723 30 90 alebo e-mail: marek.homola.kniznica@gmail.com