soboty zatvorené
klub Nezábudka - každý štvrtok
každý štvrtok
14 a 28.6. čaj u klob
jún prieskum spoko
ručné práce utorok 16:00
3D tlač
3D tlač v knižnici
19.6. ochrana SK pamiatok
19.6. finan gram
kubo app
20.6. TK
22 / 06 / 23
13 / 45
výstava do 20.6. Čarov les
čitáreň v parku
výstava do 21.6. Cesta za stastim
Matemat foto výstava
26.6. večer TK
22 / 06 / 23
13 / 45
26.6. Inovat prístup
22 / 06 / 23
13 / 45
Palmknihy new app
27.6. Klub fant. lit (prepis. dátum)
27.6. Stratená Žilina
22 / 06 / 23
13 / 45
klub hier streda 15:00
výstava do 28.6. Krásy SK
3.7. Vzťahy v rodine
leto OH
RBO výstava jún-júl
2-11.7. PDzK júl 1
previous arrow
next arrow

Počítačový kurz pre seniorov

plagátPozývame Vás na stretnutia venované počítačovým zručnostiam seniorov. Počas mesiacov máj a jún 2024 sa budú pravidelne konať v Krajskej knižnici v Žiline počítačové kurzy. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 2. mája 2024 od 9:00 do 11:00. v Krajskej knižnici v Žiline. Poplatok za kurz je 15 € / 8 stretnutí.

Májový počítačový kurz bude zameraný na základné počítačové zručnosti. Prvé stretnutie bude venované prvým krokom s počítačom – zapnutiu a vypnutiu počítača, práci s myšou a klávesnicou a orientovaní sa v základných súboroch a priečinkoch osobného počítača. Nasledujúce stretnutia budú zamerané na prácu s textovým a tabuľkovým editorom, založenie a používanie emailovej adresy, oboznámenie sa s užitočnými internetovými stránkami a bezpečnosťou na internete. Júnové stretnutia budú zamerané na email a sociálne siete, internet v praxi, základy ovládania smartfónov a posledná hodina bude zopakovanie všetkých zručností.

Na kurzy je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky 041/723 30 90 alebo e-mailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk. Podmienkou je platný čitateľský preukaz do Krajskej knižnice v Žiline.

Harmonogram kurzu:

Čítať viac

Kurz programovania hybridných aplikácií LevelUp

plagát

Máme ešte posledné voľne miesta na kurz programovania hybridných aplikácií LevelUp pre stredoškolákov. Začíname už od budúceho štvrtka, 22. februára 2024, v Americkom centre Žilina. Kurz bude trvať 3 mesiace a je prezentovaný v anglickom jazyku. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na hemisfera.sk/kurz-tvorby-hybridnych-aplikacii-american-spaces/  PODUJATIE JE PLNE OBSADENÉ.

Kurz je pre účastníkov zdarma vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Digitálne zruční seniori

Krajská knižnica v Žiline organizovala od februára do októbra 2023 projekt Seniori programujú v Krajskej knižnici v Žiline, ktorý sumou 10 000 € podporil Fond SK-NIC. Náplňou projektu boli tri cykly kurzu Digitálna pripravenosť, dva cykly kurzu Smartfóny a štyri letné podujatia Hravého programovanie pre seniorov a ich vnúčatá.

Február a marec boli venované príprave učebných materiálov, organizačným stretnutiam a propagácii projektu, samotné kurzy sa začali v apríli 2023. Počas siedmych mesiacov sa v rámci projektu zaučilo na prácu s počítačmi 22 seniorov, na ovládanie smartfónov 12 seniorov a letných programovacích stretnutí sa zúčastnilo 28 seniorov a ich vnúčat.

„V dnešnej digitálnej dobe je pre seniorov čoraz náročnejšie sa zorientovať. Úkony, ktoré si pred nedávnom vedeli vybaviť osobne, telefonicky alebo poštou sa presunuli do online priestoru, v ktorom sa naši seniori často nevyznajú. Ako knižnica cítime, že je našou povinnosťou podať im pomocnú ruku a práve preto organizujeme kurzy digitálnych zručností,“ zhodnotila pred začiatkom aktualizácie projektu riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline, Mgr. Katarína Šušoliaková.

Čítať viac

Tréning pamäti – jesenná séria tréningov pamäti

Udržiavate si Váš mozog v aktivite? Nenechajte ho zlenivieť, pretože mozog je ako sval, ktorý potrebujeme stále cvičiť. Radi vás opäť uvítame na prvom jesennom stretnutí, ktorého obsahom bude posilňovanie pamäti zábavnou a hravou formou. Povieme si aj o tom, čo prospieva a naopak škodí mozgu, aké sú vhodné potraviny pre mozog a ako mu pomáha cvičenie. Príďte na úvodné stretnutie tréningu pamäti v stredu 18. októbra o 10:30. Nasledujúce stretnutia sa budú konať každú stredu o 10:30.

Poplatok za kurz je 15 € (9 stretnutí). Na tréning je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Angličtina pre seniorov

Aj v tomto školskom roku otvárame kurz Angličtina pre seniorov. Všetkých záujemcov pozývame na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra o 12:00. Povieme si bližšie informácie o hodinách angličtiny a záujemcov rozdelíme podľa ich jazykových schopností. Kurz je spoplatnený – 15€ na pol roka (september – január, február – jún) a minimálny počet účastníkov je 5 (pri nižšom počte sa kurz neotvorí). Viac informácií v britskom centre alebo na emailovej adrese britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Digitálna pripravenosť

Pozývame Vás na sériu stretnutí venovaných základným digitálnym zručnostiam seniorov. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 12. septembra 2023 o 8:00 a jeho témou budú Základy práce s počítačom. Počas nasledujúcich štyroch týždňov sa seniori naučia pracovať s textovým editorom, tabuľkovým editorom, vyhľadávať na internete a pracovať s emailom a sociálnymi sieťami. Stretnutia sú určené pre začiatočníkov a je potrebné, aby sa záujemcovia vopred prihlásili na telefónnom čísle 041/ 764 56 22.

  • 12.09.2023 Prvé kroky s počítačom
  • 19.09.2023 Textový editor
  • 26.09.2023 Tabuľkový editor
  • 03.10.2023 Internet, e-mail a sociálne siete
  • 10.10.2023 Internet v praxi

„Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC“