oznam rekonštrukcia
1.3. šije ti
2% pre OZ
4.3. Klub u Knihuľky
4.3. Ako na to TSK
4-8.3. TSK
ručné práce utorok 16:00
5.3. Tréning pamäti TSK
5.3. Dve hod knih TSK
KHP 2023 / 29.2. nom
7.3. Klub fant. lit (prepisovateľný dátum)
7.3. Je nás počúť
klub hier streda 15:00
8.3. Ako nenaletieť
8.3. Čaj u klobučníka
odloženie 0,50€
11.3. (domškoláci)
kubo app
12.3. Film club
3 marc upratovanie
14,27.3. TK
22 / 06 / 23
13 / 45
14, 28.3. Discussion club (prepisovateľný dátum, čas, téma)
Palmknihy new app
15.3. čelenky indián
22 / 06 / 23
13 / 45
do 30.3. TVK
20.3. finan gram
3D tlač
3D tlač v knižnici
previous arrow
next arrow

Kurz programovania hybridných aplikácií LevelUp

plagát

Máme ešte posledné voľne miesta na kurz programovania hybridných aplikácií LevelUp pre stredoškolákov. Začíname už od budúceho štvrtka, 22. februára 2024, v Americkom centre Žilina. Kurz bude trvať 3 mesiace a je prezentovaný v anglickom jazyku. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na hemisfera.sk/kurz-tvorby-hybridnych-aplikacii-american-spaces/  PODUJATIE JE PLNE OBSADENÉ.

Kurz je pre účastníkov zdarma vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Digitálne zruční seniori

Krajská knižnica v Žiline organizovala od februára do októbra 2023 projekt Seniori programujú v Krajskej knižnici v Žiline, ktorý sumou 10 000 € podporil Fond SK-NIC. Náplňou projektu boli tri cykly kurzu Digitálna pripravenosť, dva cykly kurzu Smartfóny a štyri letné podujatia Hravého programovanie pre seniorov a ich vnúčatá.

Február a marec boli venované príprave učebných materiálov, organizačným stretnutiam a propagácii projektu, samotné kurzy sa začali v apríli 2023. Počas siedmych mesiacov sa v rámci projektu zaučilo na prácu s počítačmi 22 seniorov, na ovládanie smartfónov 12 seniorov a letných programovacích stretnutí sa zúčastnilo 28 seniorov a ich vnúčat.

„V dnešnej digitálnej dobe je pre seniorov čoraz náročnejšie sa zorientovať. Úkony, ktoré si pred nedávnom vedeli vybaviť osobne, telefonicky alebo poštou sa presunuli do online priestoru, v ktorom sa naši seniori často nevyznajú. Ako knižnica cítime, že je našou povinnosťou podať im pomocnú ruku a práve preto organizujeme kurzy digitálnych zručností,“ zhodnotila pred začiatkom aktualizácie projektu riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline, Mgr. Katarína Šušoliaková.

Čítať viac

Tréning pamäti – jesenná séria tréningov pamäti

Udržiavate si Váš mozog v aktivite? Nenechajte ho zlenivieť, pretože mozog je ako sval, ktorý potrebujeme stále cvičiť. Radi vás opäť uvítame na prvom jesennom stretnutí, ktorého obsahom bude posilňovanie pamäti zábavnou a hravou formou. Povieme si aj o tom, čo prospieva a naopak škodí mozgu, aké sú vhodné potraviny pre mozog a ako mu pomáha cvičenie. Príďte na úvodné stretnutie tréningu pamäti v stredu 18. októbra o 10:30. Nasledujúce stretnutia sa budú konať každú stredu o 10:30.

Poplatok za kurz je 15 € (9 stretnutí). Na tréning je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Angličtina pre seniorov

Aj v tomto školskom roku otvárame kurz Angličtina pre seniorov. Všetkých záujemcov pozývame na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra o 12:00. Povieme si bližšie informácie o hodinách angličtiny a záujemcov rozdelíme podľa ich jazykových schopností. Kurz je spoplatnený – 15€ na pol roka (september – január, február – jún) a minimálny počet účastníkov je 5 (pri nižšom počte sa kurz neotvorí). Viac informácií v britskom centre alebo na emailovej adrese britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Digitálna pripravenosť

Pozývame Vás na sériu stretnutí venovaných základným digitálnym zručnostiam seniorov. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 12. septembra 2023 o 8:00 a jeho témou budú Základy práce s počítačom. Počas nasledujúcich štyroch týždňov sa seniori naučia pracovať s textovým editorom, tabuľkovým editorom, vyhľadávať na internete a pracovať s emailom a sociálnymi sieťami. Stretnutia sú určené pre začiatočníkov a je potrebné, aby sa záujemcovia vopred prihlásili na telefónnom čísle 041/ 764 56 22.

  • 12.09.2023 Prvé kroky s počítačom
  • 19.09.2023 Textový editor
  • 26.09.2023 Tabuľkový editor
  • 03.10.2023 Internet, e-mail a sociálne siete
  • 10.10.2023 Internet v praxi

„Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC“

Hravé programovanie – 3D tlač

10.08.2023 o 10:00 – Hravé programovanie: 3D tlač

Ukážeme si, ako pracuje3D tlačiareň. Naučíme sa ako modelovať predmety v programe Sketch-up. A na záver si naše výtvory aj vytlačíme. 2-hodinový kurz je určený pre seniorov s vnúčatami (9-13 rokov). Počet miest je obmedzený (max 10 osôb), preto je potrebné sa vopred prihlásiť mailom: projekty@krajskakniznicazilina.sk alebo telefonicky 041/ 764 56 22.

„Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC“