covid automat komplet
Aktuálne: knižničné služby ; podujatia - OTP
25.10. Storytime
25. októbra
15.10.-15.11. lekári
ČsN okt
21-30.10 divadlo
v okt autop
26.10. biblosko
26. októbra
prieskum čitáreň
Prieskum záujmu o periodiká
v okt putov
26.10 TK
26.október
s kniž na kroku
v okt fel
27.10 cest
do 29.10. lcjf
ručné práce
Gale
11.11. prstoklad
previous arrow
next arrow

97. narodeniny Krajskej knižnice v Žiline

V piatok 15. októbra 2021 pri príležitosti 97. narodenín môžete knižnicu obdarovať knihou zo svojej zbierky. Aby čo najdlhšie slúžila iným čitateľom, prosíme, aby bola novšia ako rok 2015. Za tento štedrý dar vám ponúkame celú našu ponuku kníh na 365 dní zadarmo. Deti a mladí do 15 rokov sa deliť nemusia, tým ponúkame registráciu na celý rok zdarma. Všetkých tiež pozývame k písaniu spoločného príbehu v priestoroch knižnice. Pridajte svoju vetu k príbehu o knižnici. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Prieskum informačnej gramotnosti mládeže

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc prieskum informačnej gramotnosti mládeže – https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Zmena programu výstupu na Rozsutec

9. pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť svätého Jána Pavla II.

Z dôvodu zhoršených epidemiologických podmienok nastala zmena programu:

Odchod špeciálnym autobusom o 6:45 z autobusovej stanice sa ruší. Záujemci sa môžu do Terchovej prepraviť individuálne. Odporúčaný spoj SAD Žilina – Terchová o 6:15. Stretnutie účastníkov o 7:30 na Sv. omši v kostole Sv. Cyrila a Metoda v Terchovej, resp. o 8:15. v Štefanovej. Návrat zo Štefanovej do Žiliny individuálne. Odporúčaný spoj SAD:  Terchová-Štefanová-Žilina o 16:51.

Organizátori sa ospravedlňujú za zmenu v programe.

S knižnicou na každom kroku

Päť knižníc v Žilinskom kraji (Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Krajská knižnica v Žiline) sa spojilo v rámci spoločnej kampane S knižnicou na každom kroku, pomocou ktorej sa snažia spropagovať čitateľom danú knižnicu a jej služby.

Kampaň je výnimočná svojím lokálnym zacielením. Je v podobe nálepky, ktorá je umiestnená po viacerých inštitúciách, firmách, či reštauráciách v danom okrese. Grafický aj textový vizuál nálepky je všade jednotný a kreatívne odkazuje na prepojenie knihy a samotnej prevádzky, napr. Knihy máme v krvi určenú pre transfúznu stanicu, alebo Zamestnaj sa knihou pre úrad práce v danom meste. Mení sa len odkaz na danú knižnicu a jej logo. Na nálepkách je umiestnený aj programovateľný QR kód. Jeho flexibilita spočíva v tom, že štandardne odkáže čitateľa na web knižnice. Administrátor knižnice ho dokáže však aj na diaľku preprogramovať, aby čitateľa presmeroval na konkrétnu aktivitu, program, ktorý chce knižnica v danom čase promovať. Nálepky je možné vidieť od septembra vo všetkých okresoch, z ktorých sú zapojené knižnice.

Čítať viac

Literárna cena Janka Frátrika 2021

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania a Mesto Žilina vyhlasujú 6. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2021.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2021“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách a v rámci prvých troch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Literárne práce posielajte najneskôr do 29. októbra 2021. Podrobné informácie nájdete v propozíciách súťaže.

Bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7232745 (p. Sobolová, p. Lenčo ), alebo mailom: sobolova@krajskakniznicazilina.sk