previous arrow
next arrow
Slider

ZAvakcinovaný kraj

Knižnica žije, sprístupňuje knihy a realizuje aktivity aj počas pandémie v zmysle aktuálnych opatrení. Knihovníci potrebujú svojich čitateľov, tešia sa z priestorov plných návštevníkov. Preto podporujeme vakcinačnú kampaň na Slovensku!

Asistované sčítanie obyvateľstva aj v KKZA

Na území celej Slovenskej republiky začala 3. mája fáza asistovaného sčítania obyvateľstva. Všetci tí, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť alebo schopnosť zúčastniť sa sčítania obyvateľov samostatne do konca marca, tak môžu ešte urobiť prostredníctvom asistovaného sčítania do 13. júna. Po tomto termíne bude sčítanie obyvateľov ukončené. Mesto pre účely asistovaného sčítania zriadilo 10 stacionárnych miest, ktoré sa nachádzajú vo viacerých častiach mesta. Každé pracovisko je vybavené počítačom a asistentom, ktorý pomôže ľuďom so sčítaním. Asistované sčítanie v Krajskej knižnici v Žiline je prístupné do 11. júna 2021.

Pre ľudí so zníženou mobilitou, ktorí sa nebudú môcť dostaviť na stacionárne kontaktné miesto, budú k dispozícii aj mobilní asistenti sčítania alebo sčítací komisári. Konkrétneho obyvateľa navštívia v jeho domácnosti a pomôžu mu so sčítaním až po tom, čo o túto službu sám telefonicky požiada. Službu mobilného asistenta si môžu obyvatelia objednať prioritne na telefónnom čísle callcentra Štatistického úradu SR: +421 2 20 92 49 19, na nahlasovanie požiadaviek na sčítanie slúžia aj telefónne čísla na Mestský úrad v Žiline: +421 41 70 63 404 alebo +421 41 70 63 424.

ako prebieha asistované sčítanie obyvateľstva

Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje, že žiadni sčítací komisári domácnosti svojvoľne nenavštevujú ani si za služby neúčtujú nijaký poplatok. Policajti varujú seniorov, aby v žiadnom prípade nepúšťali neznáme osoby k sebe do príbytkov. Každý asistent, ktorý bude asistované sčítanie v meste vykonávať, sa bude dokladovať preukazom.

V Žiline sa od 15. februára do konca marca samosčítalo spolu 76 665 ľudí, čo je 88,96 % z odhadovaného počtu Žilinčanov.

Informácie k pobočkám knižnice

Čitatelia pobočiek budú vítaní v priestoroch centrálnej knižnice aj po 30. júni 2021.

Pobočky Hájik, Vlčince, Solinky, Bytčica, Trnové a Strážov od 1.7.2021 už nebudú obslužnými miestami Krajskej knižnice v Žiline. Ich správu preberie mesto Žilina.

Registrovaní čitatelia pobočiek Vlčince a Hájik môžu s platným preukazom naďalej navštevovať centrálnu knižnicu. Tým čitateľom, ktorí nechcú navštevovať centrálnu knižnicu a majú záujem len o služby týchto pobočiek, knižnica ponúka do konca júna možnosť využitia zníženého registračného poplatku, ktorého výška je  2 € pre zamestnaných ľudí a 1 € pre všetkých ostatných.

V prípade pobočiek Bytčica, Strážov, Solinky a Trnové čitatelia môžu využívať ich služby do konca júna s bezplatnou registráciou.

Knihy, ktoré si čitatelia požičali z pobočiek, nie je možné vrátiť v centrálnej knižnici, je potrebné ich vrátiť na mieste vypožičania.

Knihovníci pobočiek vyzývajú svojich návštevníkov, aby si do konca júna vyplatili svoje prípadné podlžnosti.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

Ako sa budú volať?

Už od Dní detskej knihy 2018 sa môžete na našich plagátoch stretnúť s dvoma postavičkami. Chceli by sme, aby sa títo dvaja šibali stali aj skutočnými hračkami, ktoré by deti mohli v knižnici vidieť. Najskôr by sme im však radi dali mená.

Navrhnite meno pre našich šibalov z detského oddelenia. Vymýšľať mená môžete do 14. mája 2021. Mená nám pošlite cez online formulár: https://forms.gle/NjPDKv72FV6C8nBc6 alebo môžete vhodiť lístok s menami do tuby na detskom oddelení.

Od 15. mája spustíme hlasovanie z výberu mien. Všetci ktorí sa zapoja a zanechajú svoje kontaktné údaje budú zaradení do žrebovania o knihy. Hlasovanie nájdete taktiež cez online formulár: https://forms.gle/fC38q3LuSMjEKtUY8

Víťazné mená, ktoré získajú najviac hlasov vyhlásime 1. júna 2021 a zároveň vylosujeme 2 výhercov nových kníh.

Svoje návrhy môžete napísať do online formulára alebo ich vhodiť do označenej nádoby na detskom oddelení.