Vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila verejnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline na ulici Antona Bernoláka 47 v Žiline. Organizáciu súťaže z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Predmetom súťaže je vytvorenie moderného, harmonického polyfunkčného priestoru knižnice 21. storočia, ktorý by ideovo nadviazal na obľúbené prízemie, komplexne modernizované v roku 2020. Obnova a modernizácia priestoru bude realizovaná pri znovu využití existujúceho funkčného vybavenia („re-use“) a zároveň bude zastaraný mobiliár nahradený novými riešeniami priestoru.

Naším cieľom je vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť nielen čitateľom hľadajúcim vhodnú literatúru, ale aj študentom, ktorí hľadajú miesto pre samostatné štúdium; seniorom, ktorí si chcú preštudovať dennú tlač ako aj priestor pre malé skupiny, ktoré chcú pracovať spoločne.

Predpokladaný termín vyhodnotenia súťažných návrhov je koniec júla 2022.

Stretnutie občanov zo zástupcami mesta Žilina

Po dvojročnej prestávke zavítajú zástupcovia mesta Žilina opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.

Stretnutie (volebný obvod č. 1 časť Hliny I-IV) v Krajskej knižnici v Žiline sa uskutoční vo štvrtok 12.5. o 17.00 na 2. poschodí knižnice v spoločenskej miestnosti.

Kurzy základnej počítačovej gramotnosti

Poznáte niekoho, kto by sa chcel naučiť pracovať s počítačom? Alebo si  chcete osvojiť základy práce s počítačom vy sami? Potom sú Kurzy základnej počítačovej gramotnosti určené práve vám. Krajská knižnica v Žiline organizuje bezplatné kurzy pre seniorov, na ktorých sa naučíte ovládať počítač a pracovať s internetom. Okrem iného si osvojíte prácu s e-mailovou schránkou a balíkom MS Office (práca s textom, tabuľkami, vkladanie obrázkov, príprava prezentácií). Kurzy sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Na našich stretnutiach sa dozviete:

4. mája 2022: základy práce s počítačom (zapnutie, vypnutie), vytvorenie súboru, vkladanie obrázkov

11. mája 2022: nastavenie tlače, práca s tabuľkami, príprava prezentácií

18. mája 2022: základy práce s internetom – vyhľadávanie informácií, prezeranie webových stránok, nástrahy internetu, komunikácia cez elektronickú poštu – email

25. mája 2022: práca s internetom – objednanie vyšetrenia u lekára, vyhľadávanie spojov v cestovnom poriadku MHD, objednanie nákupu domov

1. júna 2022: opakovanie naučených zručností (práca s textom, tabuľky, internet, elektronická pošta)

8. júna 2022: oboznámenie so sociálnymi sieťami (nástrahy, dezinformácie, výhody)

15. júna 2022: zoznámenie sa so smartfónom a tabletom – ako vytvoriť a uložiť kontakt, zatelefonovať, ako napísať a odoslať SMS, pripojenie na internet)

22. júna 2022: pokročilá práca so smartfónom a tabletom – čítanie e-mailov, využívanie užitočných aplikácií, fotografovanie

Kurz možno absolvovať celý, alebo sa prihlásiť na jednotlivé dátumy. Na kurzy je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky na t.č. 041/723 30 90 alebo mailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk

Projekt Seniori programujú v knižnici podporil Nadačný fond Telekom. Počas letných prázdnin plánujeme kurzy rozšíriť o Základy programovania a Základy 3D tlače – pre viac informácií sledujte našu stránku.

Mierová kvapka krvi

Viete, že darovaním krvi môžete zmeniť osud iného človeka a zachrániť aj viac ľudí? Príďte a darujte krv aj vy. Krajská knižnica v Žiline spolu s Národnou transfúznou službou Žilina vás pozývajú na odber krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 6. apríla od 8:00 do 11:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Pridajte sa k nám a pomôžte ľuďom, ktorí to potrebujú. Podmienky odberu nájdete na stránke NTS.

Všetkým darcom v knižnici ako prejav vďaky Krajská knižnica v Žiline venuje zápisné zdarma na 365 dní. Pre deti darcov bude pripravený program počas doby odberu krvi.