letná čitáreň
MAJ z nasej tvorby
výstava
2023
3.6. burza
3. júna
každú stredu Bridž
5-6.6. Klub u Knihuľky
kubo app
APR/MAJ v RBO
výstava
2023
knižné novinky 2.5.
6.6. Krit mysl a argum
6-29.6. Digitálna pripravenosť
spol hry
14.6. Finan vzdel
Palmknihy new app
do 14.6. Obrázky z otázky v
do 22.6. v Čarbi
previous arrow
next arrow

Kreativita a mäkké zručnosti

Pozývame Vás na prezentáciu a workshop projektu SoCrATest venovanému neformálnemu vzdelávaniu v kríze prostredníctvom rozvoja mäakkých zručností a kreativity. Ktorá sa uskutoční v Krajskej knižnici v Žiline 21. júna o 15:00.

Dozviete sa:

  • ako zhodnotiť svoje kreatívne zručnosti s využitím našej online platformy;
  • ako preukázať svoje zručnosti pri uchádzaní sa o prácu;
  • ako funguje digitálna knižnica;
  • ako využiť podcasty, či 0 možnosti použiť mobilnú aplikáciu SoCrATest.

Seminár je určený dobrovoľníkom, budúcom dobrovoľníkom, i organizáciám, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, zamestnávateľom, ale pozvaný je aj každý, kto ma záujem rozvíjat svoje zručnosti a kreativitu.

Kontakt: office@qualed.net

Digitálna pripravenosť

Pozývame Vás na sériu stretnutí venovaných základným digitálnym zručnostiam seniorov. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 6. júna 2023 o 8:00 a jeho témou budú Základy práce s počítačom. Počas nasledujúcich štyroch týždňov sa seniori naučia pracovať s textovým editorom, tabuľkovým editorom, vyhľadávať na internete a pracovať s emailom a sociálnymi sieťami. Stretnutia sú určené pre začiatočníkov a je potrebné, aby sa záujemcovia vopred prihlásili na telefónnom čísle 041/ 764 56 22.

  • 06.06.2023 Prvé kroky s počítačom
  • 13.06.2023 Textový editor
  • 20.06.2023 Tabuľkový editor
  • 27.06.2023 Internet, e-mail a sociálne siete
  • 29.06.2023 Internet v praxi

„Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC“

Letná čitáreň v parku

Letná čitáreň v Literárnom parku za knižnicou je už otvorená. Čítajte dennú tlač a knihy na čerstvom vzduchu. Literárny park za knižnicou slúži čitateľom a návštevníkom knižnice na oddych, deťom a mamičkám ako bezpečné miesto na hranie, dospelým na príjemné posedenie s priateľmi, a to priamo pod korunami stromov alebo na terase letnej čitárne. V čase priaznivého počasia sa park využíva aj ako miesto konania nielen podujatí pre deti a mládež (tvorivé hry a dielne, zážitkové čítanie, detské letá a detské letné tábory, pikniky v parku, šachové partie), ale je aj miestom konania podujatí pre dospelých (prezentácie kníh autorov, čítačky, hudobné podujatia).
Srdečne Vás pozývame do nášho Literárneho parku za knižnicou denne počas otváracích hodín knižnice.

Nový platný cenník a upomienková amnestia

Krajská knižnica v Žiline aktualizovala svoj Knižničný a výpožičný poriadok spolu s cenníkom služieb a poplatkov s platnosťou od 12.4.2023.

V súvislosti s aktuálnou zmenou cenníka Vám ponúkame jedinečnú možnosť vrátiť do knižnice všetky knihy bez úhrady upomienky. Ponuka platí aj pre tých, ktorí majú knihy vypožičané dlhšiu dobu a hrozí im platba vysokej pokuty za nedodržanie výpožičnej doby. Anulovanie upomienky nie je automatické. Podmienkou je vrátenie kníh a požiadanie o anulovanie upomienky osobne alebo telefonicky. Amnestia platí od stredy 12.4.2023 do pondelka 17.4.2023. Po tomto termíne je Vaša žiadosť bezpredmetná.

Upozorňujeme Vás zároveň na nové poplatky a vyššie ceny upomienok od 12.4.2023. 

Ďakujeme všetkým zodpovedným čitateľom, ktorí nám vracajú knihy a časopisy načas. Touto cestou nám pomáhajú sprístupniť žiadané dokumenty väčšiemu počtu záujemcov.

Milí čitatelia, prezentácia knihy s názvom Portréty srdca, hlas duše, ktorá mala byť dnes 1. marca o 17:00 sa zo zdravotných dôvodov presúva na iný termín, o ktorom Vás budeme čoskoro informovať. Za porozumenie Vám ďakujeme.