Obmedzenia knižnice od 24.10.2020

Milí čitatelia,
z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Vám oznamujeme, že v zmysle Uznesenia vlády SR č.678 z 22.10.2020 nebudete môcť navštíviť našu knižnicu od 24.10.2020 do 31.10.2020.

Od 24.10.2020 zastavujeme vytváranie upomienok do 8.11.2020, už existujúce upomienky sa nebudú počas tohto obdobia zvyšovať.

Odporúčame Vám využívať online služby knižnice (výpožičky ekníh cez online katalóg knižnice, vypracovanie rešerše po dohode mailom, online podujatia).

Požičané knihy z centrálnej knižnice Vám odporúčame vrátiť cez bibliobox.

Pobočky knižnice budú zatvorené do odvolania.

previous arrow
next arrow
Slider

Literárna cena Janka Frátrika 2020

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania a Mesto Žilina vyhlasujú 5. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2020.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2020“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách a v rámci prvých troch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Literárne práce posielajte najneskôr do 28. októbra 2020. Podrobné informácie nájdete v propozíciách súťaže.

Bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7232745 (p. Sobolová, p. Lenčo ), alebo mailom: sobolova@krajskakniznicazilina.sk

Angličtina pre znevýhodnených

Výučba anglického jazyka pre začiatočníkov a pokročilých. Nových členov rozdelíme do skupín podľa ich znalosti angličtiny. Prvé stretnutie tohto školského roka prebehne 24. septembra 2020 o 12:00. Poplatok za prvý polrok AJ kurzov je 15 €.

Viac informácií v britskom centre alebo na emailovej adrese britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk.