Kníhkupectvo na bylinkovom námestí (blog)

Na tento titul som natrafila minulý rok v jednom z mnohých newsletterov, ktoré mi pravidelne pripomínajú, že svet kníh nikdy nestojí na mieste a teda nesmiem stáť ani ja bez ohľadu na to, v akých situáciách sa nachádzam. Zapôsobil na mňa názov – Kníhkupectvo na bylinkovom námestí a zasadenie príbehu, avšak najmä fakt, že ide o knižku o knižkách, ktorým rada dávam šancu…

Viac sa dočítate na blogu Knižnica spoza pultu.

Nevyliečiteľný romantik (blog)

Autor – Frank Tallis – tejto pozoruhodnej knihy, ktorá v niečom pripomína iný titul, čo som nie až tak dávno recenzoval – Muž, ktorý si mýlilmanželku s klobúkom, patrí k píšucim psychológom. Špecializuje sa na obsedantno-kompulzívnu poruchu (poznáte Monka?), čo ma mimoriadne zaujalo, pretože k nej mám blízko. Medzi jeho knižné tituly však nepatria len odborné publikácie, ale, čo je mimoriadne zaujímavé, stal sa aj obľúbeným beletristom. Jeho historické detektívky z Viedne dokážu spoľahlivo navodiť atmosféru začiatku 20. storočia a nájdete ich aj u nás v knižnici…

Viac sa dočítate na blogu Knižnica spoza pultu.

Ako postaviť monopost F1 (blog)

Neviem koľkých z vás zaujíma šport, prípadne ho aj aktívne praktizujú. Priznám sa, že ja patrím do skupiny ľudí, ktorú síce športy zaujímajú a bavia, avšak osobne sa žiadnemu nevenujem. To mi však nebráni byť fanušíčkou športu ako takého. Medzi moje srdcové záležitosti patrí aj Formula 1.

Viac sa dočítate na blogu Knižnica spoza pultu.