Tvoríme vlastnú knihu XXV. ročník

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXV. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (medzinárodné a národné kolo).

Organizátori súťaže:
Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna Frýdek-Místek (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom národného a tento rok aj medzinárodného kola je Krajská knižnica v Žiline.

Téma XXV. ročníka súťaže Tvoríme vlastnú knihu: Snívalo sa mi o škole budúcnosti (ľubovoľný žáner)

Termín odoslania prác do národného kola v SR je 30.3.2024

Forma:

Čítať viac

Putovná výstava víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na prezentáciu putovnej výstavy zostavenú z víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží za rok 2022 – Kniha Horného Považia, Kniha Turca,  Kniha Oravy , Kniha Liptova  a Kniha Kysúc. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti počas otváracích hodín na prízemí Krajskej knižnice v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47 v období  od 9. 10. 2023 – 31.10.2023. Výstava bola  postupne prezentovaná vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

Literárna cena Janka Frátrika 2023

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania, Mesto Žilina a Branislav Orava s manželkou vyhlasujú 8. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2023.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2023“ alebo pošlite mailom na adresu: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v troch vekových kategóriách a v rámci prvých dvoch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Literárne práce posielajte najneskôr do 10. novembra 2023. Podrobné informácie nájdete v propozíciách súťaže.

Bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7233090 (p. Pastorková), alebo mailom: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk

Môj obľúbený strom (súťaž)

Útvar hlavného architekta s Oddelením životného prostredia mesta Žilina vyhlasujú SÚŤAŽ pre všetky deti od 0 do 15 rokov „MÔJ OBĽÚBENÝ STROM“

Nakresli svoj obľúbený strom a napíš k nemu krátky príbeh.

Máš svoj obľúbený strom? Čo sa Ti na ňom páči? Viaže sa k nemu nejaký príbeh? Prečo máš rád práve tento strom? Vieš kto ho zasadil? Hrávaš sa v jeho tieni alebo máš na ňom hojdačku? Čo pre Teba znamená? Vieš pomenovať aký je to druh? Je listnatý alebo ihličnatý? Mení sa v priebehu ročných období? V akom prostredí rastie? Myslíš si, že sa má dobre a páči sa mu miesto, kde rastie? Nakresli a napíš nám všetko, čo Ťa k Tvojmu obľúbenému stromu napadne.

Na každý výkres prosíme uviesť meno, priezvisko, školu alebo škôlku, triedu a vek. Výkres spolu s krátkym textom (môže byť aj na druhej strane výkresu, max. A4) zašli poštou alebo dones na adresu Útvar hlavného architekta, Horný Val 67/24, 01001 Žilina v termíne do 30.9.2023.

Všetky zapojené základné a materské školy budú odmenené a všetky práce budú vystavené v priestoroch Útvaru hlavného architekta. Vyhodnotenie bude slávnostne prezentované na vernisáži pre malých aj veľkých na Deň stromu 20.10.2023.

Podmienky súťaže

Zapojiť sa môžu všetky základné a materské školy v meste Žilina a aj jednotlivci. Výkresy budú rozdelené do 4 kategórií:

  1. 0-3 roky
  2. 3-6 rokov alebo deti materských škôl
  3. I. st. základnej školy
  4. II. st. základnej školy

Súťaž bude prebiehať v 2 kolách. V rámci každej školy a škôlky bude určení 3 víťazi pre adekvátnu kategóriu. Tieto práce postúpia do 2. kola kde bude prebiehať hlasovanie verejnosti. Súťaž je zameraná na zamyslenie sa nad významom drevín v mestskom urbanizovanom prostredí a nad ich významom v našom živote a v živote malých pozorovateľov.

Letná šachová súťaž

Máte radi šach a chcete si zmerať svoje sily aj s ostatnými? Počas letných prázdnin sa môžete zúčastniť súťaží v šachu v príjemnom prostredí Literárneho parku za Krajskou knižnicou v Žiline. Neváhajte a prihláste sa na termíny, ktoré budú v pondelok 10. júla od 10:00 do 14:00 a v stredu 2. augusta od 12:00 do 16:00. Súťaž je vhodná pre všetkých nadšencov od 5 rokov. Z dôvodu obmedzeného počtu záujemcov je nutné prihlásenie na email: podujatia@krajskakniznicazilina.sk.  Na termín 10. júl najneskôr do stredy 5. júla  a na termín 2. augusta najneskôr do piatka 28. júla.

Čítať viac

Kniha Horného Považia 2022

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila v januári 17. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2022. Hlavným mediálnym partnerom súťaže bol týždenník MY Žilina, ďalšími mediálnymi partnermi boli spravodajský portál Žilinak.sk, regionálna televízia Severka a Knižná revue. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 25.4.2023 v priestoroch knižnice.

V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 45 knižných titulov, z toho 22 v kategórii beletria a 23 v kategórii odborná literatúra,  ktoré sú späté s regiónom  Horné  Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 3 321 platných hlasov.

Čítať viac

Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu

Pozývame vás na slávnostné vyhodnotenie národného kola 24. ročníka medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu, ktoré sa bude konať 3. mája o 13:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Téma tohto ročníka bola: Tajomstvo knižnice – večer, keď sa zhasne a za posledným návštevníkom sa zavrú dvere (ľubovoľný žáner). V hudobnom pásme si vypočujeme žiakov zo SZUŠ Anima Libera z Lietavskej Lúčky pod vedením Kataríny Hoštákovej.

Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a pedagógom, ktorí sa pričinili o množstvo krásnych kníh vytvorených v rámci súťaže.

Čítať viac