Tvoríme vlastnú knihu – vyhodnotenie súťaže

plagátPozývame vás na slávnostné vyhodnotenie národného kola 25. ročníka medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu. Téma tohto ročníka bola: Snívalo sa mi o škole budúcnosti (ľubovoľný žáner). V hudobnom pásme si vypočujeme žiakov zo SZUŠ Anima Libera z Lietavskej Lúčky pod vedením Kataríny Hoštákovej. Pre víťazov je prichystaný špeciálny program v provizórnom planetáriu v priestoroch knižnice.

Tešíme sa na Vás v stredu 15. mája o 11:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Aj touto cestou ďakujeme všetkým deťom, rodičom a pedagógom, ktorí sa pričinili o množstvo krásnych a hodnotných kníh, vytvorených v rámci súťaže.

Tvoríme vlastnú knihu XXV. ročník

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXV. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (medzinárodné a národné kolo).

Organizátori súťaže:
Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna Frýdek-Místek (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom národného a tento rok aj medzinárodného kola je Krajská knižnica v Žiline.

Téma XXV. ročníka súťaže Tvoríme vlastnú knihu: Snívalo sa mi o škole budúcnosti (ľubovoľný žáner)

Termín odoslania prác do národného kola v SR je 30.3.2024

Forma:

Čítať viac

Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu

Pozývame vás na slávnostné vyhodnotenie národného kola 24. ročníka medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu, ktoré sa bude konať 3. mája o 13:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Téma tohto ročníka bola: Tajomstvo knižnice – večer, keď sa zhasne a za posledným návštevníkom sa zavrú dvere (ľubovoľný žáner). V hudobnom pásme si vypočujeme žiakov zo SZUŠ Anima Libera z Lietavskej Lúčky pod vedením Kataríny Hoštákovej.

Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a pedagógom, ktorí sa pričinili o množstvo krásnych kníh vytvorených v rámci súťaže.

Čítať viac

Tvoríme vlastnú knihu XXIV. ročník

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXIV. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (národné kolo).

Organizátori súťaže:
Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna Frýdek-Místek (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom medzinárodného kola je Městská knihovna Frýdek-Místek. Organizátorom slovenského kola súťaže je Krajská knižnica v Žiline.

Téma XXIV. ročníka súťaže Tvoríme vlastnú knihu: Tajomstvo knižnice – večer, keď sa zhasne a za posledným návštevníkom sa zavrú dvere (ľubovoľný žáner)

Termín odoslania prác do národného kola v SR je 20.3.2023

Čítať viac

Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu XXIII. ročník

Účastníci medzinárodného kola, ktorí chcú vycestovať s nami na vyhodnotenie súťaže potvrďte svoju účasť čo najskôr na mailovej adrese : mjartanova@krajskakniznicazilina.sk.

Odchod na medzinárodné kolo v utorok 7. júna o 9:30 spred budovy Krajskej knižnice v Žiline.

1. kategória – deti do 12 rokov

 1. miesto: Rastislav Lacko, Alžbeta Lacková – Tilia
 2. miesto: Lujzinka Bariaková, Helenka Piňáková – Stromové rozprávky
 3. miesto: Vanesa Školníková – Zakliaty les

Postup do medzinárodného kola:

 • Lucia Masná, Matej Masný – Keď majú stromy túlavé nohy
 • Juraj Černický, Michal Černický – O čom šumia stromy
 • Martina Kysucká – Stromy v psom raji

2. kategória – deti do 16rokov

 1. miesto: Ema Michelčíková – Brezanka
 2. miesto: Lucia Miháliková, Alexandra Pekárová – Smutná vŕba a šupinky, ktoré nosia šťastie
 3. miesto: Katarína Špániková, Anetka Púčková – Láska cez recyklovanie

Postup do medzinárodného kola:

 • Zoja Brontvajová,  Daša Brontvajová – Spomienky v koreňoch
 • Nikoleta Marcineková, Tereza Kučerová – Sam Qaytum: Pilot Budúcnosti

3. kategória – deti do 12 rokov

 1. miesto: Ema Virdzeková, Mário Urbanec – Kamarát smrek
 2. miesto: Juraj Bačík, Marianka Nižníková – Stromy záchranári
 3. miesto: Ferková Veronika, Petríková Natália – V lese

Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu

Pozývame vás na slávnostné vyhodnotenie národného kola 23. ročníka medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu. Téma tohto ročníka bola: O čom šumia stromy (ľubovoľný žáner). Tešíme sa na vás v Krajskej knižnici v Žiline vo štvrtok 19. mája o 11:30. Aj touto cestou ďakujeme všetkým deťom, rodičom a pedagógom, ktorí sa pričinili o množstvo krásnych a hodnotných kníh, vytvorených v rámci súťaže.