Tvoríme vlastnú knihu XXII. ročník

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXII. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (národné kolo).

Organizátori súťaže:

Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městska knihovna vo Frýdku-Místku (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom medzinárodného kola je Městska knihovna vo Frýdku-Místku. Organizátorom slovenského kola súťaže je Krajská knižnica v Žiline.

Téma XXII. ročníka je:  Moje mesto: príbeh, ktorý sa možno nestal (ľubovoľný žáner)

Termín odovzdania prác je predĺžený do 30.4.2021.

Čítať viac

TVK – Vyhodnotenie XXI. ročníka medzinárodnej súťaže

28. október

Pandémia ochorenia Covid 19 tento rok skomplikovala plány, či už jednotlivcom, rodinám, školám, ale aj kultúrnym  inštitúciám, do ktorej patrí aj Krajská knižnica v Žiline. Preto sme museli posunúť termín, ale aj presunúť vyhodnotenie obľúbenej a renomovanej medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu do online prostredia.

Organizátormi súťaže sú: Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna vo Frýdku-Místku (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom medzinárodného kola a vyhlasovateľom tohto ročníka súťaže je Městska knihovna vo Frýdku-Místku. Už 21 rokov slovenské, poľské a české deti súťažia v tvorbe vlastnej knihy.

A ako to celé dopadlo?

Veľmi nás teší, že sa do súťaže aj napriek nepriaznivým a nečakaným okolnostiam zapojilo až 82 detských autorov, ktorí vytvorili 49 súťažných prác. Súťažili v troch kategóriách a každá  vytvorená kniha mohla mať najviac dvoch autorov. Témou 21. ročníka boli Strašidlá. Súťažiace deti si na túto tému vymysleli skutočne napínavé príbehy.

Ďakujeme všetkým deťom, že aj keď zväčša nechodili do školy, nestratili chuť zapojiť sa do súťaže. Veľká vďaka patrí aj rodičom a v neposlednom rade aj pedagógom za ich záujem a motiváciu detí. Porota mala nesmierne ťažkú úlohu vybrať víťazov, ktorí potom Žilinu reprezentovali v medzinárodnom kole. A aký bol výsledok národného a medzinárodného kola súťaže, si môžete pozrieť vo videu – Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu.

Janka Zurovacová, knihovníčka a členka poroty národného kola súťaže, Krajská knižnica v Žiline

Knižnica (nielen) z domu – október

V októbri sme si pre vás znovu pripravili online podujatia, určené predovšetkým pre deti:

15.10.2020 – Návšteva dávnej Žiliny
Povieme si niečo o tom, ako vyzeralo naše mesto pred 50 rokmi. Podujatie nájdete zverejnené v tento deň na Facebooku @kniznicazilinadeti

22.10.2020 – Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu
Vyhodnotenie národného kola XXI. ročníka medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže s témou Strašidlá. Podujatie nájdete zverejnené v tento deň na Facebooku @kniznicazilinadeti

29.10.2020 – Povesti zo starej Žiliny
Vydáme sa na cestu do ríše, kde sa prelína história s fantáziou. Podujatie nájdete zverejnené v tento deň na Facebooku @kniznicazilinadeti

Všetky videá z video podujatí nájdete aj na našom YouTube kanáli https://bit.ly/KKZAyoutube

Tvoríme vlastnú knihu – stále čakáme na vaše práce!

Tvoríme vlastnú knihu. Milí mladí tvorcovia, ak píšete a ilustrujete knihy do súťaže, neprestávajte! Naopak, byť doma Vám dáva veľkú príležitosť – čas. Predĺžili sme termín odovzdania prác, hotové práce môžete posielať do konca júna do knižnice.

Témou aktuálneho ročníka sú Strašidlá! Súťaží sa v troch kategóriách:

  1. kategória – deti do 12 rokov,
  2. kategória – deti a mládež od 13 do 16 rokov,
  3. kategória – deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení do 20 rokov.

Pravidlá nájdete na stránke: http://bit.ly/tvk1920

(Termín odovzdania sa posunul na 30.6.2020, vyhlásenie výsledkov medzinárodného kola bude po spresnení na jeseň 2020)

Takže, tešíme sa na Vaše práce!