Tvoríme vlastnú knihu XXV. ročník

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXV. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (medzinárodné a národné kolo).

Organizátori súťaže:
Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna Frýdek-Místek (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom národného a tento rok aj medzinárodného kola je Krajská knižnica v Žiline.

Téma XXV. ročníka súťaže Tvoríme vlastnú knihu: Snívalo sa mi o škole budúcnosti (ľubovoľný žáner)

Termín odoslania prác do národného kola v SR je 30.3.2024

Forma:
Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky, kliparty nie sú prípustné. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené. Spôsob väzby knihy je voliteľný.

Hodnotená bude:

  • obsahová kvalita,
  • zhoda s tematickým zadaním,
  • originalita príbehu (plagiáty nebudú v súťaži akceptované),
  • estetika, výtvarné cítenie,
  • nápaditosť.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  1. kategória – deti do 12 rokov,
  2. kategória – deti a mládež od 13 do 16 rokov,
  3. kategória – deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení do 20 rokov.

Do súťaže je možné sa zapojiť aj individuálne alebo maximálne v dvojčlenných autorských kolektívoch.

Organizácia súťaže:
Po prijatí propozícií propagujú knižnice, kultúrne strediská, školy a výchovné organizácie súťaž vo svojom okolí prostredníctvom obvyklých informačných nástrojov a propagovaním medzi deťmi.

Súťaž bude prebiehať v dvoch etapách
I. etapa – na národnej úrovni – Slovensko, Česká republika a Poľsko (partnerské knižnice),
II. etapa – na medzinárodnej úrovni – Krajská knižnica v Žiline (Slovenská republika) ako vyhlasovateľ súťaže zabezpečí finálne kolo.
V prvej etape súťažná porota ustanovená riaditeľmi jednotlivých knižníc realizuje hodnotenie súťaže, pričom každá zúčastnená knižnica zorganizuje výstavu prác účastníkov a slávnostné vyhlásenie výsledkov. Termín a miesto konania vyhodnotenia národného kola bude spresnený (apríl/máj 2022).

Súťažné práce národného kola v Slovenskej republike je potrebné zaslať na adresu:
Krajská knižnica v Žiline
Ul. A. Bernoláka 47
011 15 Žilina
Na obálku text: TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

Kontaktné osoby v SR (pre národné kolo)
Janka Zurovacová, tel.:041/7233090, mail: janinkaza@seznam.cz
Zuzana Mjartanová, tel.:041/7232745, mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Prihlášku na vyplnenie nájdete v propozíciách súťaže.

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.