Výstava Čarbi farby

Záverečná výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ, Ružová 1637, Žilina, ako aj členov výtvarného klubu OZ Klub malých umelcov. Deti sa vo veľkej miere zaoberali tvorbou čiar a bodov rôznymi pomôckami a materiálmi. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 1. júna o 16:15 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstavu nájdete na druhom poschodí Krajskej knižnice v Žiline do konca júna.

Výstava Obrázky z otázky

Festival BAB sa snaží šíriť povedomie o animovanom filme pre širšiu verejnosť, sledovať prepojenie animovanej tvorby na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. Preto vytvorili spomínaný projekt Obrázky z otázky.

Výstava Obrázky z otázky bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline od 1. do 14 júna. Výstavný projekt, ktorý vtipným spôsobom približuje návštevníkovi rôznorodosť výtvarných štýlov vybraných slovenských animátorov. Animátori odpovedajú prostredníctvom kresby a maľby na vtipné otázky.

Týmto projektom chcú ukázať širšej verejnosti rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu slovenských režisérov animovaných filmov. Ich umelecké perspektívy prezentujú pravidelne na sociálnych sieťach ich festivalu. Následne budú ilustrácie vystavené nielen v Bratislave, ale aj v rôznych slovenských mestách.

Čítať viac

Svet Poliakov farebnými očami detí

Pozývame Vás na otvorenie výstavy prác detí 6. mája o 10:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstava je výsledkom súťaže Svet Poliakov farebnými očami detí, ktorá je spolufinancovaná Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave. Súťaž vznikla v rámci projektu: „Významní Poliaci očami detí“ v spolupráci s Občianskym združením BONITA – poľská jazyková škola.

Výstava bude v Krajskej knižnici v Žiline umiestnená do 13. mája.

Trojhra – výstava

V apríli sa v Krajskej knižnici v Žiline predstaví výstavou TROJHRA (ilustrované verše) rodinné trio: Lajo Kupkovič (1943), dcéra Silvia Kupkovič (1965) a  vnučka Dorota Papoušek (1990). Lajo Kupkovič prezentuje svoje fotografie a digitálnu grafiku. Silvia Kupkovič veršuje. Dorota Papoušek svoju poéziu sprevádza aj vlastnými ilustráciami. Veríme, že výstava priaznivo obohatí vašu jarnú náladu.

Otvorenie výstavy sa bude konať 3. apríla o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

AMFO 2023

Vo štvrtok 2. februára o 16:30 sa uskutoční vernisáž výstavy AMFO 2023 z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Zároveň sa bude konať rozborový seminár s členmi odbornej poroty v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

AMFO 2023 výstava bude v knižnici nainštalovaná od 2. do 28. februára.

Anjelské Vianoce

Výstava je výstupom z internej výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Súkromná základná umelecká škola BRIOSO. Témou súťaže sú anjeli vo všetkých podobách, technika vyhotovenia od kresby, maľby, koláže, grafiky až po hlinené objekty. Do súťaže sú zapojení žiaci prípravného štúdia a základného štúdia výtvarného odboru SZUŠ BRIOSO. Výstava je v knižnici umiestnené počas decembra.

Vernisáž výstavy Anjelské Vianoce sa bude konať  8. decembra o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstavu si môžete prísť pozrieť v  Krajskej knižnice v Žiline do 20. januára 2023.

Výstava 25. výročie Spojenej školy internátnej

Pozývame Vás na výstavu pri príležitosti 25. výročia založenia Spojenej školy internátnej v Žiline. Výstava odkrýva minulosť, súčasnosť, budúcnosť školy a zároveň prezentuje aktuálne učebné odbory: aranžér, fotograf, manikér-pedikér, cukrárska výroba, textilná výroba, inštalatér, pedikúra-manikúra, poľnohospodárska výroba – záhradníctvo, opatrovateľská starostlivosť, praktická škola. VO výchovno-vzdelávacom procese sa škola zameriava na oblasť výchovy v zdravotne znevýhodnenej populácie.

Slávnostné otvorenie výstavy sa bude konať 7. novembra o 10:00 v Krajskej knižnici v Žiline.