Slnko v duši

Vo štvrtok 15. júna o 11:00 sa bude konať vernisáž výstavy špeciálnych škôl a školských zariadení Žilinského kraja. Výstavu Slnko v duši organizuje Okresný úrad Žilina, odbor školstva už 15. rok.

Výstava Slnko v duši má už niekoľkoročnú tradíciu – po prvýkrát sa konala v roku 1997. Všetky ročníky výstavy pripravovali špeciálne školy a školské zariadenia zo Žilinského kraja  a konali sa pod patronátom zriaďovateľa špeciálnych škôl a školských zariadení – v súčasnosti Okresný úrad Žilina.

Žiaci a deti rôznych vekových kategórií zo všetkých typov špeciálnych škôl a školských zariadení vystavujú svoje práce z rozličných materiálov, často z rôznych odpadových materiálov. Malé umelecké diela vytvorené na vysokej estetickej úrovni mnohokrát vzbudzujú obdiv. Veríme, že aj tohtoročná výstava zaujme veľa návštevníkov, ktorí ocenia zručnosti a tvorivosť malých i väčších tvorcov.

Výstava matematickej fotografie

Súťaž „fotografía matemática“  organizuje už 6. raz Gymnázium bilingválne v Žiline. Jej cieľom je prepojiť  kreativitu žiakov  s matematickými pojmami. Žiaci majú možnosť porozumieť matematickým pojmom a uvažovať o nich prostredníctvom fotografie a zároveň sa  práve vďaka matematike môžu dostať bližšie do sveta fotografie.  Ich malé diela prispievajú k rozvoju predstavivosti, tvorivosti a matematického bádania. Vernisáž sa uskutoční v piatok 9. júna o 11:00výstavu si môžete prísť pozrieť do Krajskej knižnice v Žiline do 14. júna.

Výstava Čarbi farby

Záverečná výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ, Ružová 1637, Žilina, ako aj členov výtvarného klubu OZ Klub malých umelcov. Deti sa vo veľkej miere zaoberali tvorbou čiar a bodov rôznymi pomôckami a materiálmi. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 1. júna o 16:15 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstavu nájdete na druhom poschodí Krajskej knižnice v Žiline do konca júna.

Výstava Obrázky z otázky

Festival BAB sa snaží šíriť povedomie o animovanom filme pre širšiu verejnosť, sledovať prepojenie animovanej tvorby na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. Preto vytvorili spomínaný projekt Obrázky z otázky.

Výstava Obrázky z otázky bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline od 1. do 14 júna. Výstavný projekt, ktorý vtipným spôsobom približuje návštevníkovi rôznorodosť výtvarných štýlov vybraných slovenských animátorov. Animátori odpovedajú prostredníctvom kresby a maľby na vtipné otázky.

Týmto projektom chcú ukázať širšej verejnosti rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu slovenských režisérov animovaných filmov. Ich umelecké perspektívy prezentujú pravidelne na sociálnych sieťach ich festivalu. Následne budú ilustrácie vystavené nielen v Bratislave, ale aj v rôznych slovenských mestách.

Čítať viac

Svet Poliakov farebnými očami detí

Pozývame Vás na otvorenie výstavy prác detí 6. mája o 10:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstava je výsledkom súťaže Svet Poliakov farebnými očami detí, ktorá je spolufinancovaná Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave. Súťaž vznikla v rámci projektu: „Významní Poliaci očami detí“ v spolupráci s Občianskym združením BONITA – poľská jazyková škola.

Výstava bude v Krajskej knižnici v Žiline umiestnená do 13. mája.

Trojhra – výstava

V apríli sa v Krajskej knižnici v Žiline predstaví výstavou TROJHRA (ilustrované verše) rodinné trio: Lajo Kupkovič (1943), dcéra Silvia Kupkovič (1965) a  vnučka Dorota Papoušek (1990). Lajo Kupkovič prezentuje svoje fotografie a digitálnu grafiku. Silvia Kupkovič veršuje. Dorota Papoušek svoju poéziu sprevádza aj vlastnými ilustráciami. Veríme, že výstava priaznivo obohatí vašu jarnú náladu.

Otvorenie výstavy sa bude konať 3. apríla o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

AMFO 2023

Vo štvrtok 2. februára o 16:30 sa uskutoční vernisáž výstavy AMFO 2023 z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Zároveň sa bude konať rozborový seminár s členmi odbornej poroty v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

AMFO 2023 výstava bude v knižnici nainštalovaná od 2. do 28. februára.