Výstava Obrázky z otázky

Festival BAB sa snaží šíriť povedomie o animovanom filme pre širšiu verejnosť, sledovať prepojenie animovanej tvorby na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. Preto vytvorili spomínaný projekt Obrázky z otázky.

Výstava Obrázky z otázky bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline od 1. do 14 júna. Výstavný projekt, ktorý vtipným spôsobom približuje návštevníkovi rôznorodosť výtvarných štýlov vybraných slovenských animátorov. Animátori odpovedajú prostredníctvom kresby a maľby na vtipné otázky.

Týmto projektom chcú ukázať širšej verejnosti rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu slovenských režisérov animovaných filmov. Ich umelecké perspektívy prezentujú pravidelne na sociálnych sieťach ich festivalu. Následne budú ilustrácie vystavené nielen v Bratislave, ale aj v rôznych slovenských mestách.

Čítať viac

Výstava Z našej tvorby

SZUŠ Anima Libera pripravila výstavu prác žiakov výtvarného odboru pod názvom: Z našej tvorby. Plošné a priestorové práce boli vytvorené v aktuálnom školskom roku 2022/2023.

Výstava v Krajskej knižnici v Žiline potrvá od 4. mája do 31. mája 2023.

Svet Poliakov farebnými očami detí

Pozývame Vás na otvorenie výstavy prác detí 6. mája o 10:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstava je výsledkom súťaže Svet Poliakov farebnými očami detí, ktorá je spolufinancovaná Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave. Súťaž vznikla v rámci projektu: „Významní Poliaci očami detí“ v spolupráci s Občianskym združením BONITA – poľská jazyková škola.

Výstava bude v Krajskej knižnici v Žiline umiestnená do 13. mája.

Katarína Mikolášová – výstava

Výstava pri príležitosti 60. výročia narodenia osobnosti. Katarína Mikolášová, rodáčka zo Žiliny,  je autorkou poézie a literatúry pre deti a mládež. Debutovala v roku 2003 zbierkou poézie Cez oči k tebe vchádzam.  Publikovala vo viacerých zborníkoch, v periodikách, regionálnej tlači a Slovenskom rozhlase.

Predstavíme Vám život a tvorbu osobnosti v periodikách, knihách a zborníkoch. Výstava bude sprístupnená v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Výstava je predĺžená do konca mája.

Trojhra – výstava

V apríli sa v Krajskej knižnici v Žiline predstaví výstavou TROJHRA (ilustrované verše) rodinné trio: Lajo Kupkovič (1943), dcéra Silvia Kupkovič (1965) a  vnučka Dorota Papoušek (1990). Lajo Kupkovič prezentuje svoje fotografie a digitálnu grafiku. Silvia Kupkovič veršuje. Dorota Papoušek svoju poéziu sprevádza aj vlastnými ilustráciami. Veríme, že výstava priaznivo obohatí vašu jarnú náladu.

Otvorenie výstavy sa bude konať 3. apríla o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

Deň európskych autoriek a autorov

Krajská knižnica v Žiline si pripravila výstavu kníh ku Dňu európskych autoriek a autorov, ktorý sa uskutoční dňa 27. marca 2023 a následne sa bude konať každý rok posledný pondelok v mesiaci marec. Je to nová iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa zamerala hlavne nato, aby mladí ľudia mali motiváciu čítať. Cieľom tohto celoeurópskeho dňa je prepojiť knižný a vzdelávací sektor a pomôcť ľuďom v Európe objaviť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť európskej literatúry.

Výstava – Vlasta Kristenová

Predstavíme Vám život a tvorbu osobnosti v periodikách, knihách a zborníkoch pri príležitosti nedožitých 115. narodenín. Vlasta Kristenová bola priekopníčka moderného slovenského múzejníctva, zanietená výskumníčka staršej histórie oblasti Žiliny, organizátorka vlastivednej činnosti v širšej verejnosti v meste Žilina i na severozápadnom Slovensku, iniciátorka vydávania vlastivedného periodika pre túto oblasť i spolupráce s múzeami, archívmi, knižnicami a ďalšími kultúrnymi zariadeniami v regióne. Výstavu si môžete prísť pozrieť od 4. marca do Krajskej knižnice v Žiline.