Výstava Iné svety

Výstava Iné svety prezentuje tvorbu dvoch autoriek, ktoré okrem priateľstva spája v maliarskej tvorbe práca s nie klasickými maliarskými postupmi. V maľbe experimentovali s rôznymi materiálovými posunmi, najskôr ako so samostatnou témou, ale po čase je to pre ne viac prostriedok na zobrazovanie individuálnych tém, ktorým sa každá venuje.

Mária Kovačik skúma krehkosť vizuálnych informácii- obrazov v zmysle ich viacznačnej uchopiteľnosti a zároveň sa zaujíma o artikuláciu vzťahu diváka k videnému.

Kristína Kandriková zachytáva pre ňu magické, ale zároveň pominuteľné momenty z krajiny.

Výstavu nájde na prízemí Krajskej knižnice v Žiline od 2.júla 2021.

Alexander Lombardini – výstava

Výstavu pripravil Úseku regionálneho výskumu, dokumentov a informácií pri príležitosti 170. výročia narodenia slovenského národovca, právnika, vlastivedného pracovníka, archivára, amatérskeho historika a amatérskeho herca – Alexandra Lombardiniho.

Po skončení gymnázia študoval na právnickej akadémii v Bratislave a na Právnickej fakulte univerzity v Budapešti. Po jej absolvovaní pracoval na súde v Budapešti, v Žiline a v Pezinku. Od roku 1878 bol advokátom, právnym zástupcom mesta a archivár Žiliny. Venoval sa prevažne vlastivednej práci. Vydal Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny (preklad latinského rukopisu Ľudovíta Stárka), v sérii článkov spracoval dejiny 11 hradov, biografické portréty 205 národných kultúrnych dejateľov po názvom Slovenský Plutarch a bibliografiu Trenčianskej župy.

Výstava bude umiestnená na prízemí Krajskej knižnice v Žiline v mesiacoch júl a august 2021 počas otváracích hodín.

Ilustratofóbia

Výstava žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s názvom Ilustratofóbia. Žiaci vytvorili umelecké práce a ilustrácie, kde vtipným a kreatívnym spôsobom stvárnili tému „strach“. Návštevníci sa môžu tešiť na tajomno, horor a strašidelné príbehy spracované vo forme ilustrácií a pop-upových knižiek.

Výstavu si môžete prísť pozrieť do krajskej knižnice v Žiline do konca mesiaca jún.

Svet našimi očami

Výstava výtvarných prác členov Tvorivého klubu v rámci cyklu Ľudia ľuďom. Na výstave nájdete obrazy s použitím rôznych výtvarných techník: kresba; akryl na plátne, kartóne a papieri; akvarel na papieri; pouring na plátno; papierová mozaika; suchý pastel; koláž a iné.

Spoločnú výstavu si pripravili:

  • Marek Homola – lektor Tvorivého klubu,
  • Jana Bieľaková – lektorka Tvorivého klubu,
  • Adriána Tichá – členka Tvorivého klubu,
  • Jana Pavlíková – členka Tvorivého klubu,
  • Mariana Horečná – členka Tvorivého klubu.

Výstavu Svet našimi očami nájdete v Krajskej knižnici v Žiline do konca augusta.