Dni nádeje – Dúhové odpovede

Srdečne vás pozývame na výstavu literárnych a výtvarných diel z celoslovenského protidrogového festivalu, ktorú organizuje Nadácia Lúč už 25. ročník.  Umiestnená bude  na prízemí Krajskej knižnice v Žiline od polovice októbra do konca mesiaca október.

Dúhové odpovede

Srdečne vás pozývame na vernisáž  výstavy literárnych a výtvarných diel z celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje, ktorú organizuje Nadácia Lúč už 25. ročník v stredu 16. októbra o 13:00 do Krajskej knižnice v Žiline.

Výstava najkrajších kalendárov Slovenska 2019

Pozývame vás už na 27. ročník výstavy najkrajších kalendárov Slovenska 2019 do Krajskej knižnice v Žiline, ktorá bude umiestnená na náučnom oddelení do 23. októbra. Vyhodnotenie najkrajších kalendárov Slovenska sa konalo v apríli v Banskej Bystrici a odtiaľ kalendáre putujú po rôznych mestách Slovenska, aby ich ľudia mohli obdivovať v rôznych kútoch našej republiky. Tešíme sa na vašu návštevu.