Aktuálne opatrenia

Knižnica je otvorená bez obmedzení.

Naďalej odporúčame používať dezinfekciu rúk, dodržiavať 2-metrové rozostupy a mať prekryté horné dýchacie cesty.