Aktuálne opatrenia

Knižnica je otvorená v režime ZÁKLAD (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status). Vstup do knižnice je povolený len s respirátorom.

Podujatia pre verejnosť sú organizované v režime OP (očkovaní, po prekonaní Covid-19) pri dodržaní 50% kapacity priestorov.

Detský kútik, internetová študovňa a zóna 12-19 zostávajú pre verejnosť aj naďalej zatvorené.

Od pondelka 10. januára 2022 sú objednávky kníh opäť spoplatnené (0,50 €/ks). Po rezervované a objednané knihy si môžete prísť do 5 pracovných dní.

Podmienky vstupu do knižnice:

    • povinnosť nosenia respirátorov v interiéri,

    • dezinfekciu rúk,

  • dodržiavanie 2-metrových rozostupov.

Výnimky (z nosenia respirátorov):

  • deti do 6 rokov veku,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Krajská knižnica v Žiline poskytuje svoje služby v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 06/2022.