Aktuálne opatrenia

Podmienky vstupu do knižnice od 7.6.2021:

  • povinnosť nosenia rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri

  • dezinfekciu rúk,

  • dodržiavanie 2-metrových rozostupov,

  • aktuálne nie je potrebný negatívny výsledok testu, či potvrdenie o očkovaní,

Výnimky:

  • deti do 6 rokov veku
  • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania