Aktuálne opatrenia

COVID automat Krajskej knižnice v ŽilineOd 13.9.2021 sa bude knižnica riadiť covid automatom v protokole ZÁKLAD.

Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Od 20.9.2021 sa účasť na podujatiach pre verejnosť riadi covid automatom v protokole OTP.

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

Podmienky vstupu do knižnice:

  • povinnosť nosenia respirátorov v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri,

  • dezinfekciu rúk,

  • dodržiavanie 2-metrových rozostupov.

Výnimky:

  • deti do 6 rokov veku,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.