Discussion club – books, animals

Discussion club is for everyone who speaks English but wants to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). There are two meetings of the club in March 14th (we’ll talk about books) and 28th (animals). All meetings start at 5pm in the American Center Žilina.

Diskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). V marci prebehnú dve stretnutia klubu – štrnásteho (témou budú knihy) a dvadsiateho ôsmeho (zvieratá). Stretnutia začínajú vždy o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Film club – Love Thy Nature

March meeting of the Film Club will take place on Tuesday, 12th of March 2024 at 5pm. We will screen an abridged version of Love Thy Nature (2014). This documentary film about humanity’s connection with nature won several awards. The screening of the film and the debate afterwards will be held in English.

Marcové stretnutie filmového klubu prebehne v utorok 12. marca 2024 o 17:00. Budeme premietať skrátenú verziu filmu Love Thy Nature (2014). Tento dokument o vzťahu ľudstva s prírodou získal niekoľko ocenení. Premietanie aj následná debata prebehnú v anglickom jazyku.

Kurz programovania hybridných aplikácií LevelUp

plagát

Máme ešte posledné voľne miesta na kurz programovania hybridných aplikácií LevelUp pre stredoškolákov. Začíname už od budúceho štvrtka, 22. februára 2024, v Americkom centre Žilina. Kurz bude trvať 3 mesiace a je prezentovaný v anglickom jazyku. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na hemisfera.sk/kurz-tvorby-hybridnych-aplikacii-american-spaces/  PODUJATIE JE PLNE OBSADENÉ.

Kurz je pre účastníkov zdarma vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Film club – Killing Us Softly

In February we will screen documentary film Killing Us Softly (2010), about an image of women in advertising and how it affects our society. The screening of the film and the debate afterwards will be held in English. Come join us on Tuesday, 13th of February 2024 at 5pm.

Vo februári premietneme dokumentárny film Killing Us (2010) o tom, ako sú ženy vyobrazené v reklame a ako tieto reklamy vplývajú na našu spoločnosť. Premietanie aj následná debata prebehnú v anglickom jazyku. Pridajte sa k nám v utorok 13. februára 2024 o 17:00.

Kurz programovania pre dievčatá

Práca s počítačom je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosťou a nikto s tým určite nesúhlasí viac ako samotní programátori. V súčasnosti si túto dráhu vyberajú prevažne muži a my by sme radi povzbudili dievčatá, aby o kariére v IT premýšľali. Preto Americké centrum Žilina organizuje kurz programovania pre dievčatá vo veku 13-19 rokov. Viesť ho budú lektorky z Logiscool Žilina. Bližšie informácie o náplni kurzu nájdete na stránke Logiscool. Prihlasovanie na: bit.ly/kurzprogramovaniapredievcata Kurz bude trvať desať týždňov a začne 28. februára 2024 o 15:30.

Kurz je pre dievčatá zdarma vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Discussion club – sport, nature, movies

Discussion club is for everyone who speaks English but wants to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). There are three meetings of the club in February 1st (we’ll talk about sports), 15th (nature) and 29th (movies). All meetings start at 5pm in the American Center Žilina.

Diskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). Vo februári prebehnú tri stretnutia klubu – 1.2. (témou bude šport), 15.2. (príroda) a 29.2. (filmy). Stretnutia začínajú vždy o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Discussion club – about Christmas

Discussion club is a new club for everyone who speaks English but want to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). The first meeting will take place on Thursday, January 18th 2024 at 5pm in American Center Žilina. We will talk about Christmas.

Diskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). Prvé stretnutie klubu sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2024 o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline. Témou januárového klubu sú Vianoce.