Film club – Love Thy Nature

March meeting of the Film Club will take place on Tuesday, 12th of March 2024 at 5pm. We will screen an abridged version of Love Thy Nature (2014). This documentary film about humanity’s connection with nature won several awards. The screening of the film and the debate afterwards will be held in English.

Marcové stretnutie filmového klubu prebehne v utorok 12. marca 2024 o 17:00. Budeme premietať skrátenú verziu filmu Love Thy Nature (2014). Tento dokument o vzťahu ľudstva s prírodou získal niekoľko ocenení. Premietanie aj následná debata prebehnú v anglickom jazyku.

Film club – Killing Us Softly

In February we will screen documentary film Killing Us Softly (2010), about an image of women in advertising and how it affects our society. The screening of the film and the debate afterwards will be held in English. Come join us on Tuesday, 13th of February 2024 at 5pm.

Vo februári premietneme dokumentárny film Killing Us (2010) o tom, ako sú ženy vyobrazené v reklame a ako tieto reklamy vplývajú na našu spoločnosť. Premietanie aj následná debata prebehnú v anglickom jazyku. Pridajte sa k nám v utorok 13. februára 2024 o 17:00.

Film club – Digital Disconnect

The first meeting of newly opened Film Club will take place on Tuesday, January 16th 2024 at 5pm in American Center Žilina. We will watch a documentary film Digital Disconnect that, among other things, touches up on the relationship between internet and democracy. The screening of the documentary and a debate afterwards will be in English.

Prvé stretnutie novootvoreného filmového klubu sa uskutoční v utorok 16. januára 2024 o 17:00 v Americkom Centre Krajskej knižnice v Žiline. Budeme premietať dokumentárny film Digital Disconnect, ktorý okrem iného opisuje vzťah medzi internetom a demokraciou. Premietanie aj následná debata prebehnú v anglickom jazyku.