Vzťahy v rodine a ako ich zmeniť k lepšiemu

plagátViete ako komunikovať s deťmi tak, aby komunikácia podporovala najvyšší potenciál dieťaťa? Ako vzťahy zmeniť k lepšiemu a ako s tým pracovať? Príďte na prednášku v stredu 3. júla o 17:00 do Krajskej knižnice v Žiline. Viac sa dozviete aj o iných pohľadoch na vzťahy v sociálnej skupine – rodine, ale aj o tom ako vplýva na dieťa deštruktívna výmena rolí mama – otec.

Vstup je voľný.

Inovatívne prístupy vo vzdelávaní a komunikácii s deťmi so špeciálnymi potrebami aj intaktnými deťmi na základných a stredných školách

plagátViete ako komunikovať s deťmi tak, aby komunikácia podporovala najvyšší potenciál dieťaťa a neviedla k deštruktívnemu správaniu žiakov a študentov? Príďte na prednášku v stredu 26. júna o 17:00 do Krajskej knižnice v Žiline. Viac sa dozviete aj o tom ako využívať inovatívne digitálne technológie vo vzdelávaní na rôzne účely v pedagogickom procese a o princípoch terapeutického prístupu k žiakom vo vyučovaní.

Vstup je voľný.

Ochrana pamiatok na Slovensku

plagátChcete sa dozvedieť viac o činnosti Krajského pamiatkového úradu v Žiline? Kolektív autorov – žilinských pamiatkarov priblížil svoju prácu a ukázal krásu i zložitosť celej pamiatkovej disciplíny v knihe „20 rokov s pamiatkami“. Dozviete sa aj ako kniha vznikala a čo je jej poslaním. Prezentáciu, ktorú bude prednášať doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc., si môžete prísť vypočuť v stredu 19. júna o 16:00 do Krajskej knižnice v Žiline.

Na prahu objavov mimozemského života

plagátSúčasné inovácie a technologický pokrok v oblasti prírodných vied prinášajú nový pohľad na život vo vesmíre. Stojíme na prahu jeho objavu. Či už v našej Slnečnej sústave alebo v iných miestach galaktického priestoru. Chcete sa dozvedieť viac? Príďte na prednášku RNDr. Stanislava Kanianskeho. Tešíme sa na vás vo štvrtok 16. mája o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Vesmírne desatoro

Aj vesmír, teda všetko, čo nás obklopuje a čoho sme súčasťou, sa dá skúmať ako jeden fyzikálny objekt. Týmto výskumom sa zaoberá kozmológia, ktorá nám za posledné desaťročia priniesla ohromné množstvo poznatkov o vesmíre. V prednáške sa diváci dozvedia, či má vesmír stred a či je konečný alebo nekonečný. Tiež sa dozvedia ako prebieha rozpínanie vesmíru, čo je to reliktové žiarenie, koľko má vesmír rokov a ako začal a tiež ako bude pokračovať jeho evolúcia. Tieto informácie budú v prednáške zhrnuté do desiatich faktov, ktoré by mal o vesmíre každý vedieť. Prednášať bude doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Tešíme sa na vás v pondelok 13. mája o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Slovenská exilová kultúra – Slovenský literárny exil 1939

plagátPrezentačno-vzdelávacie podujatie so spisovateľom, literárnym historikom Petrom Cabadajom.  Podujatie sa bude konať v utorok 14. mája 2024 o 9:00 a o 11:oo.

„…v ďalekom i bližšom svete sa nachádzajú unikátne pramenné materiály v podobe početných rukopisných pozostalostí a archívov, ktoré vydávajú autentické svedec¬tvo o mnohorozmerných aktivitách príslušnej slovenskej diaspóry a obetavých jednotlivcov, neúnavne bojujúcich o zachovanie našej identity v často nežičlivých podmienkach ďaleko od rodného prístavu. Akosi si nedokážeme či ne-chceme uvedomiť, že tento mimoriadne cenný materiál literárnej, historickej, politickej, diplomatickej, vedeckej a inej proveniencie tam nebude večne. Máme už dostatok výstražných skúseností, že smrťou jednotlivých aktérov slovenského exulantského spoločenského pohybu a ich najbližších príbuzných sa rukopisy, archívy, knižnice a ďalšie memorabílie neoceniteľného významu definitívne stratia nevedno kde.“ (Cabadaj, 1997).

A je literárna tvorba našich krajanov žijúcich v zahraničí skutočne naša? Prezentácia vybranej  slovacikálnej poézie a prózy, ktorá vznikla za hranicami Slovenska inšpirovaná knihou Slovenský literárny exil 1939  – 1990 (Martin: Matica slovenská, 2002). Doteraz ide o jedinú monografiu, ktorá príslušnú tematiku komplexnejšie reflektuje.

Svoj záujem o podujatie prosím nahláste do 7. mája 2024 na email: neslusanova@krajskakniznicazilina.sk alebo telefonicky: 0908/946 421.

Podujatie je realizované v rámci projektu Na vlnách literatúry v knižnici (Program Umenie pre školy 2024). Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rocková poézia na cestách

plagátPrezentačno-vzdelávacie podujatie s Martinom Sarvašom, jedným z najvýznamnejších textárov slovenskej rockovej hudby. Z jeho pera pochádzajú  hity kapely Tublatanka, písal texty aj pre Paľa Haberu, Metalindu, Hex, Elán a mnohých ďalších. Podujatie sa bude konať v utorok 30. apríla 2024 o 9:00.

Svoj záujem o podujatie prosím nahláste do stredy 24. apríla 2024 na email: neslusanova@krajskakniznicazilina.sk alebo telefonicky: 0908/946 421.

Podujatie je realizované v rámci projektu Na vlnách literatúry v knižnici (Program Umenie pre školy 2024). Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.