Menej známi Štúrovci

Inštitút Communio organizuje opäť Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline (www.tkkza.sk) so snahou priniesť jednotlivé podujatia mimo sakrálnych priestorov. 29. septembra o 17:00 sa bude v Krajskej knižnici konať prednáška Mgr. Martina Kováča, vedúceho ústredného archívu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, na tému Menej známi Štúrovci.

Vybrané TRIZ princípy

Stretneme sa vo štvrtok 6. októbra o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline a oboznámime sa s Tabuľkou Technických rozporov a predstavíme si 10 najpoužívanejších princípov TRIZu. Povieme si, čo nám v školských laviciach o vynálezcovstve nepovedali.

Finančná gramotnosť – vzdelávanie pre dospelých

Schopnosť rozumieť peniazom výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu nášho života a v konečnom dôsledku rozhoduje o tom aký život žijeme. Čo všetko by sme mali vedieť o financiách? Prečo je dobre chápať základné princípy finančného plánovania a poznať základné finančné pojmy?

Dozviete sa ako využiť aktuálnu situáciu na finančných trhoch vo svoj prospech a zhodnotiť lepšie svoje úspory. Zistite ako finančne plánovať, či a ako správne ochrániť seba a svoj majetok. Zároveň sú pre vás pripravené úlohy na zamyslenie či praktické príklady, ktoré vás pripravia na realizáciu správnych finančných rozhodnutí, aby ste sa  dokázali postarať o seba a svoju rodinu. Tešíme sa na Vás v stredu 21. septembra o 17:30 v Krajskej knižnici  v Žiline.

Psychológia a etika vynálezcovstva

Vo štvrtok 22. septembra o 16:30 bude predstavená psychologická zotrvačnosť ako bariéra tvorivého myslenia a ukážeme si aj spôsoby jej prekonávania. Povieme si čím je práca vedca a bádateľa príťažlivá a upozorníme taktiež na úskalia súvisiace s touto prácou. Zdôrazníme si etické a morálne hodnoty, ktoré sú potrebné pre osobnostný rast úspešného vynálezcu.

Vynálezcovia a vynálezy

Predstavíme si životopisy významných Slovenských vedcov a bádateľov. Dozvieme sa prečo bol slovenský katolícky kňaz a vynálezca, Jozef Murgaš (1864 – 1929), neprijatý doma a musel sa vrátiť do Ameriky. Povieme si o riziku, ktoré musel Štefan Banič (1870 – 1941) podstúpiť, aby bol jeho vynález uznaný. Spolu s Ľudmilou Pajdušákovou (1916 – 1979) si ukážeme hviezdnu raritu, ktorá sa zrodila u nás „pod Tatrami“.

Klub Milovníkov Technickej Tvorivosti ZS22 sa stretne vo štvrtok 8. septembra o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania

Vyskúšajte si zážitkové vzdelávanie a zistite viac o témach finančnej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti. Dozviete sa rôzne zaujímavé informácie, ktoré vám v živote určite pomôžu. Realizácia vzdelávania je podporená z finančných prostriedkov mesta Žilina.

Prednáška Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania sa uskutoční 6. septembra o 16:00 a 12. septembra o 15:00 v Krajskej knižnici v Žiline. (Obsah oboch prednášok bude totožný.) Prednáška je vhodná pre deti od 12 rokov a ich rodičov. Ak máte o prednášku záujem, kontaktujte nás mailom: deti@krajskakniznicazilina.sk

Vzdelanie pre budúcnosť

Príďte si vyskúšať zážitkové vzdelávanie a dozvedieť sa viac o rôznych témach finančnej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti. Dozviete sa rôzne zaujímavé informácie, ktoré vám v živote určite pomôžu. Realizácia vzdelávania je finančne podporená z prostriedkov Nadácie SPP. Tešíme sa na vás v utorok 23. augusta o 10:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Prednáška je vhodná pre deti od 12 rokov a ich rodičov. Ak by ste mali záujem, kontaktujte nás prosím mailom: deti@krajskakniznicazilina.sk