Predstavy o vesmíre od starých Grékov po Galilea

V piatok 6. októbra o 15:00 sa vo vonkajších priestoroch pri Krajskej knižnici v Žiline začne pozorovaním Slnka. Prostredníctvom prenosných ďalekohľadov bude v prípade priaznivého počasia možné pozorovať slnečnú fotosféru a chromosféru. Pri ďalekohľadoch bude vystavený aj model Mesiaca. Po skončení pozorovania sa uskutoční v piatok 6. októbra o 17:00 aj prednáška Mgr. Janky Cabadajovej približujúca vývin kozmologického myslenia v Európe od najstarších čias do obdobia novoveku, a to cez prizmu starých a vzácnych tlačí uchovávaných v zbierkach slovenských knižníc. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Lovci šarlatánov

Internetom sa preháňajú rôzne „alternatívne“ alebo dokonca „zaručené“ spôsoby ako vyliečiť všetky možné neduhy. Niektoré z nich sú neškodné, iné však môžu byť aj nebezpečné. Vyvracaniu neprávd z oblasti zdravia a medicíny sa dlhodobo venuje skupina odborníkov, ktorí si vravia Lovci šarlatánov. Pozývame vás na prednášku a besedu s Rolandom Oravským, internistom, kardiológom a spoluzakladajúcim členom Lovcov šarlatánov, ktorý navštívi Krajskú knižnicu v Žiline, v stredu 4. októbra o 17:00. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Finančná gramotnosť (vzdelávania pre dospelých)

Pokračujeme vo finančnom vzdelávaní dospelých aj v nasledujúcich troch mesiacoch. Čo všetko by sme mali vedieť o financiách? Prečo je dobre chápať základné princípy finančného plánovania a poznať základné finančné pojmy? Dozviete sa ako využiť aktuálnu situáciu na finančných trhoch vo svoj prospech a zhodnotiť lepšie svoje úspory. Zistite ako finančne plánovať, či a ako správne ochrániť seba a svoj majetok. Zároveň sú pre vás pripravené úlohy na zamyslenie či praktické príklady, ktoré vás pripravia na realizáciu správnych finančných rozhodnutí, aby ste sa  dokázali postarať o seba a svoju rodinu.

Prednáška sa bude konať v Krajskej knižnici v Žiline v nasledujúcich termínoch:

  • 19. júla 2023 o 17:30
  • 9. augusta 2023 o 17:30 – Ospravedlňujeme sa prednáška 9.8. je zrušená. Za pochopenie ďakujeme.
  • 13. septembra 2023 o 17:30

Na prednášku je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Šikana a internetová bezpečnosť – metodika práce s deťmi

Miroslav Drobný (eSlovensko, Ovce.sk) bude 13.júna o 16:30 prednášať na tému Šikana a internetová bezpečnosť – metodika práce s deťmi.

Zameriame sa na prácu s emóciami v kombinácii s audiovizuálnymi dielami v oblasti prevencie detí a mládeži. Na príkladoch ukážeme rozdiel v prístupoch pre rôzne vekové kategórie. Rozoberieme aj nástroje na potláčanie šikany, ktoré by učitelia a knihovníci mohli vo svojej praxi používať

Projekt Čítam – rozumiem – myslím – som, 2. ročník z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítam – rozumiem – myslím – som

Čítam – rozumiem – myslím – som, 2. ročník seminárov pre učiteľov a knihovníkov.

6. júna 2023 od 13:30 do 14:30
Zážitok a kritické myslenie vo vyučovaní, Nikoleta Karasová
(OZ Zmúdri)
Predstavíme princíp bádateľskej metódy, ako viesť hodinu so žiakmi tak, aby využili všetky jej princípy, prípadne ako využiť ďalšie koncepty “flipped classroom” a “blended learning”, kde si žiaci pozrú pred vyučovaním videá, ktoré sú základom pre prácu s na hodine a pre ďalšie diskusie a skupinové aktivity.

13.júna 2023 od 13:30 do 15:00
Šikana a internetová bezpečnosť – metodika práce s deťmi, Miroslav Drobný (eSlovensko, Ovce.sk)
Zameriame sa na prácu s emóciami v kombinácii s audiovizuálnymi dielami v oblasti prevencie detí a mládeži. Na príkladoch ukážeme rozdiel v prístupoch pre rôzne vekové kategórie. Rozoberieme aj nástroje na potláčanie šikany, ktoré by učitelia a knihovníci mohli vo svojej praxi používať

O živote včiel a apiterapii

Viete aké sú včelie produkty a ich účinky na zdravie človeka? Čo je to apiterapia a aké sú jej účinky? Čím je pobyt v apidomčeku výnimočný? Nielen to, ale oveľa viac sa dozviete na prednáške O živote včiel a apiterapii manželov Sobolovcov, ktorí už roky obdivujú liečivú silu včiel. Prezradia vám príbeh, ako včely pomohli uzdraviť človeka z ťažkej choroby, ale aj mnohé iné zaujímavosti zo života včiel. Predstavia Vám včelie produkty a príklady ich použitia v bežnom živote na podporu zdravia. A nakoniec môžete ochutnať včelie produkty. Tešíme sa na Vašu účasť v stredu 24. mája o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Finančná gramotnosť (vzdelávania pre dospelých)

Pokračujeme vo finančnom vzdelávaní dospelých aj v nasledujúcich troch mesiacoch. Čo všetko by sme mali vedieť o financiách? Prečo je dobre chápať základné princípy finančného plánovania a poznať základné finančné pojmy? Dozviete sa ako využiť aktuálnu situáciu na finančných trhoch vo svoj prospech a zhodnotiť lepšie svoje úspory. Zistite ako finančne plánovať, či a ako správne ochrániť seba a svoj majetok. Zároveň sú pre vás pripravené úlohy na zamyslenie či praktické príklady, ktoré vás pripravia na realizáciu správnych finančných rozhodnutí, aby ste sa  dokázali postarať o seba a svoju rodinu.

Prednáška sa bude konať v Krajskej knižnici v Žiline v nasledujúcich termínoch:

  • 19. apríla 2023 o 17:30
  • 17. mája 2023 o 17:30
  • 14. júna 2023 o 17:30

Na prednášku je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: podujatia@krajskakniznicazilina.sk