Discussion club – food

plagátDiskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). Najbližšie stretnutie klubu sa koná vo štvrtok 25. apríla 2024 o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline. Budeme diskutovať o jedle.

Discussion club is for everyone who speaks English but wants to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). You can come and join us talking about food on Thursday 25th of April 2024 at 5pm in the American Center Žilina.

Discussion club – books, animals

Discussion club is for everyone who speaks English but wants to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). There are two meetings of the club in March 14th (we’ll talk about books) and 28th (animals). All meetings start at 5pm in the American Center Žilina.

plagátDiskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). V marci prebehnú dve stretnutia klubu – štrnásteho (témou budú knihy) a dvadsiateho ôsmeho (zvieratá). Stretnutia začínajú vždy o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Discussion club – sport, nature, movies

Discussion club is for everyone who speaks English but wants to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). There are three meetings of the club in February 1st (we’ll talk about sports), 15th (nature) and 29th (movies). All meetings start at 5pm in the American Center Žilina.

Diskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). Vo februári prebehnú tri stretnutia klubu – 1.2. (témou bude šport), 15.2. (príroda) a 29.2. (filmy). Stretnutia začínajú vždy o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Discussion club – about Christmas

Discussion club is a new club for everyone who speaks English but want to practice their communication skills (we recommend at least B1 level in English to attend). The first meeting will take place on Thursday, January 18th 2024 at 5pm in American Center Žilina. We will talk about Christmas.

Diskusný klub je venovaný všetkým tým, ktorí síce po anglicky vedia, ale radi by si precvičili svoje komunikačné schopnosti (odporúčame minimálne úroveň B1). Prvé stretnutie klubu sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2024 o 17:00 v Americkom centre Krajskej knižnice v Žiline. Témou januárového klubu sú Vianoce.