Výstava Obrázky z otázky

Festival BAB sa snaží šíriť povedomie o animovanom filme pre širšiu verejnosť, sledovať prepojenie animovanej tvorby na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. Preto vytvorili spomínaný projekt Obrázky z otázky.

Výstava Obrázky z otázky bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline od 1. do 14 júna. Výstavný projekt, ktorý vtipným spôsobom približuje návštevníkovi rôznorodosť výtvarných štýlov vybraných slovenských animátorov. Animátori odpovedajú prostredníctvom kresby a maľby na vtipné otázky.

Týmto projektom chcú ukázať širšej verejnosti rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu slovenských režisérov animovaných filmov. Ich umelecké perspektívy prezentujú pravidelne na sociálnych sieťach ich festivalu. Následne budú ilustrácie vystavené nielen v Bratislave, ale aj v rôznych slovenských mestách.

Čítať viac

Kreativita a mäkké zručnosti

Pozývame Vás na prezentáciu a workshop projektu SoCrATest venovanému neformálnemu vzdelávaniu v kríze prostredníctvom rozvoja mäakkých zručností a kreativity. Ktorá sa uskutoční v Krajskej knižnici v Žiline 21. júna o 15:00.

Dozviete sa:

  • ako zhodnotiť svoje kreatívne zručnosti s využitím našej online platformy;
  • ako preukázať svoje zručnosti pri uchádzaní sa o prácu;
  • ako funguje digitálna knižnica;
  • ako využiť podcasty, či 0 možnosti použiť mobilnú aplikáciu SoCrATest.

Seminár je určený dobrovoľníkom, budúcom dobrovoľníkom, i organizáciám, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, zamestnávateľom, ale pozvaný je aj každý, kto ma záujem rozvíjat svoje zručnosti a kreativitu.

Kontakt: office@qualed.net

Klub u Knihuľky – Červená čiapočka

Poznáte rozprávku O červenej čiapočke? Na ďalšom podujatí sa vyberieme lesným chodníčkom do lesa a spoznáme jeho obyvateľov. Zvieratká nám pomôžu precvičiť si naše telo. A čo bolo v rozprávke s vlkom? To sa dozviete na stretnutí, ktoré je určené pre deti od 2 do 4 rokov a ich rodičov. Podujatie je len pre registrovaných čitateľov.

Na podujatie je potrebné vopred sa prihlásiť:

Digitálna pripravenosť

Pozývame Vás na sériu stretnutí venovaných základným digitálnym zručnostiam seniorov. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 6. júna 2023 o 8:00 a jeho témou budú Základy práce s počítačom. Počas nasledujúcich štyroch týždňov sa seniori naučia pracovať s textovým editorom, tabuľkovým editorom, vyhľadávať na internete a pracovať s emailom a sociálnymi sieťami. Stretnutia sú určené pre začiatočníkov a je potrebné, aby sa záujemcovia vopred prihlásili na telefónnom čísle 041/ 764 56 22.

  • 06.06.2023 Prvé kroky s počítačom
  • 13.06.2023 Textový editor
  • 20.06.2023 Tabuľkový editor
  • 27.06.2023 Internet, e-mail a sociálne siete
  • 29.06.2023 Internet v praxi

„Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC“

Letná čitáreň v parku

Letná čitáreň v Literárnom parku za knižnicou je už otvorená. Čítajte dennú tlač a knihy na čerstvom vzduchu. Literárny park za knižnicou slúži čitateľom a návštevníkom knižnice na oddych, deťom a mamičkám ako bezpečné miesto na hranie, dospelým na príjemné posedenie s priateľmi, a to priamo pod korunami stromov alebo na terase letnej čitárne. V čase priaznivého počasia sa park využíva aj ako miesto konania nielen podujatí pre deti a mládež (tvorivé hry a dielne, zážitkové čítanie, detské letá a detské letné tábory, pikniky v parku, šachové partie), ale je aj miestom konania podujatí pre dospelých (prezentácie kníh autorov, čítačky, hudobné podujatia).
Srdečne Vás pozývame do nášho Literárneho parku za knižnicou denne počas otváracích hodín knižnice.

Klub spoločenských hier

Máte radi spoločenské hry a ochotu učiť sa? Štvrtkové hranie spoločenských hier v knižnici sa opäť aktívne rozbieha! Ponúkame Vám dostatočne veľký priestor na hranie a stále sa rozširujúcu zbierku spoločenských hier. Môžete si doniesť aj vlastné spoločenské hry, ktoré nemáte s kým hrať. Vítaní sú profesionáli aj úplní začiatočníci vo veku od 5 rokov. Podmienkou je platný čitateľský preukaz do knižnice. Klub spoločenských hier bude bývať pravidelne, každý štvrtok od 15:00 do 18:00.

Príďte na úvodné stretnutie vo štvrtok 25. mája o 15:00 do Krajskej knižnice v Žiline.

Kriticky myslieť a správne argumentovať

Zážitkový workshop Kriticky myslieť a správne argumentovať pod vedením Nikolety Karasovej (OZ Zmúdri) sa uskutoční 6. júna 2023 o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

Verejnosť absolvuje zážitkový workshop kritického myslenia a argumentácie. Rovnako ako pri žiakoch, aj u dospelých bude workshop pracovať s bádateľskou metódou, pri ktorej budú poslucháči aktívne pracovať jednotlivo alebo v skupinkách.

Projekt Čítam – rozumiem – myslím – som, 2. ročník z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.