1. stupeň základných škôl

Ponukový list podujatí pre základné školy – 1. stupeň na školský rok 2023/2024. Prostredníctvom podujatí a nimi spojeného zážitkového čítania sa snažíme podporovať čitateľskú gramotnosť detí školského veku. Hravou formou prostredníctvom metód dramatickej výchovy či kritického myslenia rozvíjame u detí kladný vzťah k čítaniu a ku knihám.

Ako sa prihlásiť na podujatie? Podujatia treba vopred nahlásiť na emailovú adresu podujatia@krajskakniznicazilina.sk, alebo telefonicky na čísle 041/ 723 30 90.

Čo od Vás potrebujeme?

  • názov základnej školy
  • kontakt na zodpovedného pedagóga (email + tel. č.)
  • počet žiakov
  • vek žiakov

Maximálny počet účastníkov na podujatí je 25 žiakov, v prípade potreby je po dohode skupinu možné rozdeliť.


Vitaj v knižnici – pasovanie za čitateľa

Krátka informačná príprava, počas ktorej sa deti dozvedia čo je to knižnica, aké pravidlá v nej platia a ako zachádzať s knihami. Deťom ukážeme, ako sa orientovať na detskom oddelení a na záver ich pasujeme za našich čitateľov. (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)

Ako vznikla kniha

Kedy vznikla kniha? Ako vyzerala v minulosti a ako dnes? A z akých častí sa skladá? To všetko a ešte oveľa viac sa deti dozvedia na tomto podujatí a vyrobia si aj vlastnú knihu. (cieľová skupina:  2. – 4. ročník ZŠ)

Bájky

Deťom vysvetlíme, čo sú to bájky, kedy a prečo vznikli a zoznámime ich s najznámejšími bájkarmi. (cieľová skupina: 3. – 4. ročník ZŠ)

Bezpečne pri ceste  (dopravná výchova)

Porozprávame sa o pravidlách a bezpečnosti cestnej premávky. Deti sa naučia rozoznávať dôležité dopravné značky. (cieľová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ)

Danka a Janka – Mária Ďuríčková

Na podujatí sa hravou formou dozviete o veselých a poučných príbehoch dvoch sestier – dvojičiek Danky a Janky. Zároveň si pripomenieme život aj dielo autorky knihy – Márie Ďuríčkovej. (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)

Dobrodružstvo v komikse

Komiksy majú rady aj deti, ktoré nechcú čítať. Spolu si vysvetlíme, že nie je bublina ako bublina a jeden komiks si aj vyrobíme. (cieľová skupina: 3. – 4. ročník ZŠ)

Hravé programovanie – BBC micro:bit

Pri  tomto podujatí si hravou formou vysvetlíme základy blokového programovania. Povieme si ako sa so zariadením micro:bit pracuje, aké sú jeho funkcie a využitie, a po krátkej inštruktáži budú účastníci vedieť naprogramovať základné príkazy. (cieľová skupina: 4. ročník ZŠ) Počet účastníkov je obmedzený.

Hravé programovanie – Ozobot Evo

Tento malý robot pomáha rozvíjať kreativitu a logické myslenie, a učí žiakov základy programovania. (cieľová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ)

Hravé programovanie – Tvorba animácií

Toto podujatie spája výtvarnú výchovu s informatikou. Žiaci si najprv nakreslia svoju vlastnú vymyslenú postavičku, a cez program Animated Drawings jej vdýchnu život. (cieľová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ)

Hromada odpadkov a čo teraz s tým?

Vysvetlíme si, prečo je dôležité separovať, recyklovať a kompostovať. Povieme si, kam putujú naše odpadky a ako čo najlepšie chrániť životné prostredie. (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)

Kto býva v úli?

Rozprávanie o včelách a včelárstve s výrobou voskových sviečok a ochutnávkou medu. (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)

Lentilka pre dedka Edka – I. Březinová

Cez príbeh o dedkovi Edkovi si povieme, ako funguje pamäť a aká dôležitá je rodina pre niekoho, kto pamäť stráca. (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)

O Guľkovi  Bombuľkovi – M. Ďuríčková

Porozprávame sa o kamarátstve, o hodnotách života – aby sme sa k sebe správali láskavo, úctivo a slušne. (cieľová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ)

Od semienka k rastlinke

Čo robí semienko keď práve nerastie? Príď, porovnaj, trieď, rozoznávaj a vyberaj zo štyridsiatich druhov semienok. (cieľová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ)

Povesti

Čo je to povesť? Kedy vznikla a ako je možné, že sa zachovala až do dnešných čias? Je všetko čo sa píše v povesti pravda?  Prečo nemáme na Slovensku povesti o kráľoch, ale iba o zbojníkoch? (cieľová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ)

Príroda okolo nás

O čom hučí voda? O čom šumí les? S deťmi hravou formou spolu spoznáme tajomstvá vody, lesa a ich obyvateľov. Povieme si taktiež ako môžeme chrániť prírodu. (cieľová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ)

Putovanie po hradoch v okolí Žiliny

Po tejto prechádzke vás určite nebudú bolieť nohy, ale dozviete sa koľko hradov tu v okolí Žiliny máme, kedy boli postavené, kto v nich býval, a prečítame si aj povesti, ktoré sa k týmto tajomným miestam viažu. (cieľová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ)

Rozprávky

Kde sa vzali rozprávky? A kto ich vymýšľal?  Ako to, že sa zachovali až dodnes? Kto bol Andersen, bratia Grimmovci a Dobšinský? (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)

Zo škrupinky

Vieš si predstaviť, že okolo teba je iba tma tmúca? S takýmto problémom sa musí popasovať malé kuriatko Šesťo, ktorý sa narodil s chorými očami. Nepomôžu ani okuliare. Čo teraz s nevidiacim, ako mu pomôcť ? Aj takýto problém sa dá zvládnuť, keď rodina drží spolu. (cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ)