Materské školy

Ponukový list pre materské školy na školský rok 2021/20202. Prostredníctvom zážitkového čítania sa snažíme podporovať predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku. Hravou formou pomocou metód dramatickej výchovy, fonematického uvedomovania či kritického myslenia rozvíjame u detí kladný vzťah k budúcemu čítaniu a ku knihám. Naše podujatia tvoríme v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a prostredníctvom príbehov sa snažíme o podporenie tém, ktoré materská škola deťom ponúka.

Prvýkrát v knižnici (informačná výchova)

Krátka informačná príprava počas ktorej deti prevedieme po knižnici, povieme si, ako sa u nás treba správať a cez príbeh škorca Calvina im porozprávame, ako zaobchádzať s knihami. Na záver deti pasujeme za čitateľov a slávnostne im odovzdáme čitateľské preukazy.

Cesta nie je park (dopravná výchova)

S deťmi si zopakujeme základné pravidlá cestnej premávky – dozvedia sa, ako funguje semafor, ktorá farba znamená choď,  ktorá stoj a aj to, kde môžu bezpečne prechádzať cez cestu.

Nenásytná húsenička

S malou pažravou húseničkou sa deti naučia pomenovať dni v týždni, počítať, rozoznávať farby a uvidia jej premenu na motýľa.

Netreba sa školy báť

Škôlkari prostredníctvom príbehu zistia, ako vyzerá prvý deň v škole, taktiež sa porozprávame o tom, čo všetko sa musí zmestiť do školskej tašky a načo je nám škola. Hravou formou si precvičíme písmenká.

O psíčkovi a mačičke

Ako psíček a mačička spolu piekli tortu a aké dobroty do nej primiešali si deti pozrú v krátkom divadielku.

Strach má veľké oči

Čo je to strach? Cez príbeh o Gruffalovi alebo o Franklinovi, ktorý sa bál tmy sa s deťmi porozprávame o tom, ako sa strach dá prekonať a že sa väčšinou bojíme toho, čo nepoznáme.

Telo jedno máš, dobre si ho stráž

Čo všetko potrebuje naše telo k tomu, aby správne fungovalo? S deťmi sa porozprávame, prečo musíme jesť, spať či dýchať.

Mesačné témy:

September – Priateľstvo

Čo je to priateľstvo? Kto je kamarát? Môže byť kamarátom iba človek? Na tieto otázky budeme s deťmi hľadať odpovede aj cez príbehy z kníh Marta a Jonatán a Palička a kamienok.

Október – Čísla

Koľko hláv má drak? Koľko je kozliatok či trpaslíkov? Všetko spolu spočítame a niečo z toho odrátame. Deti sa dozvedia, načo sú nám čísla, a kde všade sa s nimi stretneme.

November – Prstom po mape

Prstom po mape precestujeme celý svet.  Zistíme, kde žije slon, líška a aj ľadový medveď. Navštívime šesť kontinentov  a zistíme, akí ľudia tam bývajú.

December – Vianoce

Čo je advent, a prečo máme na stole adventný veniec? Aké máme zvyky spojené s vianočným obdobím? Toto všetko si s deťmi zopakujeme a nezabudneme si prečítať aj pekný vianočný príbeh.

Január – Slušné správanie

Dobrý deň. Prosím a ďakujem, to už vieme všetci, ale vieme sa slušne správať pri stole, v autobuse, doma alebo aj v škôlke? Čo je slušné a čo nie si s deťmi zopakujeme spolu s knižkou Dráčik nehnevaj sa alebo cez príbeh o Neposlušnom Dominikovi.

Február – Voda

Akú farbu, vôňu a chuť má voda? Dá sa žiť bez vody?  Aké má skupenstvá a ako si putuje svetom? Toto všetko deťom hravou formou vysvetlíme a aj názorne ukážeme.

Marec – Tajomstvo prúteného košíka

Na ceste rozprávkovým svetom stretneme veľa rozprávkových bytostí. Zistíme, kto je dobrý a kto ten zlý a či dobro naozaj vždy zvíťazí nad zlom.

Apríl – Zuby, zúbky, zubiská

Koľko máš zúbkov? Ako sa volajú? Prečo zúbok tak strašne bolí a kto nám ho vylieči? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať v príbehu O neposlušnom zúbku.

Máj – Chrobáčiky

Cez hádanky sa naučíme rozoznávať chrobáčiky a iné malé zvieratká. Deti sa dozvedia, ktoré sú užitočné a pred ktorými sa treba mať na pozore.

Jún – Hromada odpadkov

Čo je životné prostredie? Patrí žuvačka na zem? Ako správne triedime odpad? Spolu s deťmi si povieme, prečo nehádžeme všetko do jedného koša a triedenie odpadkov si budú môcť vyskúšať aj  samy.