Stredné školy

Ponukový list podujatí pre stredné školy na školský rok 2019/2020. Prihlasovanie na podujatia prostredníctvom mailu: podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Informačná príprava

Čo všetko vybavíte pri centrálnom pulte? Aké knihy nájdete na jednotlivých poschodiach a aké oddelenia vlastne má naša knižnica? Ako sa dajú vyhľadať knihy v našom katalógu? To všetko sa dozviete pri zoznamovaní sa s Krajskou knižnicou v Žiline, jej históriou, funkciou, fondom a jednotlivými oddeleniami.

Beat generation ako symbol slobody

Autori, pre ktorých predstavuje sloboda najvyššiu hodnotu. Sloboda v tvorbe, v myslení, v živote, v literatúre. Krátke obdobie beat generation prinieslo so sebou mnoho experimentov a odhalilo viacero zakázaných tém. Bol to uragán v umení, ktorého energia pretrváva dodnes. Prostredníctvom beat generation sa predstavíme slobodnú tvorbu, ktorá presahovala literatúru a zasiahla viaceré druhy umenia.

Etika a etiketa

Etika a etiketa. Dve dôležité zložky našich životov. Povieme si, aký je medzi nimi rozdiel a čo majú spoločné. Na záver aj humorná praktická ukážka spoločenského bontónu.

Ján Dadan – exulantská tlačiareň

Vznik a vývoj kníhtlače, jej rozšírenie a kníhtlačiarne na Slovensku. Rozoberieme si tlačovú produkciu Dadanovej tlačiarne z jazykového, obsahového a typografického hľadiska.

Jozef Urban – Rebel bez príčiny?

 Najtalentovanejší slovenský bohém, ktorý žil a tvoril naplno. Napriek mladému veku zanechal trvalú stopu nielen na hudobnej scéne, ale predovšetkým slovenskej poézii. Nespoľahlivý, večne zadĺžený, náladový, fenomenálny… Pozrieme sa na život a dielo výnimočného slovenského textára a básnika a prepojíme ho so zložitosťou jeho osobnosti.

Juraj Turzo – palatín

 Patril medzi najbohatších a najvplyvnejších veľmožov na prelome 16. a 17. storočia. Jeho heslo bolo – Vive ut vivas (Ži tak, aby si naozaj žil)

Kráľovská rodina

Aké priezvisko má kráľovská rodina? Od kedy sedia členovia práve tejto rodiny na tróne? A akú vlastne majú funkciu? Tieto a mnohé ďalšie otázky vám zodpovieme pri našom podujatí o kráľovskej rodine. Dokonca sa dozviete aký lak na nechty používa kráľovná Alžbeta, či ako ju prezýva jej manžel. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Lenčo & Lenčo – život a dielo

Starý otec a vnuk stratení a nájdení v literatúre – vnuk známeho žilinského rodáka a významného slovenského spisovateľa Jána Lenča humorne i informatívne rozpráva o svojom starom otcovi a prečíta niečo z jeho tvorby.

Londýn

Podujatie o jednom z najväčších a najzaujímavejších miest Európy. Spolu si pozrieme známe i menej známe miesta, porozprávame si o legendách, ktoré sú s Londýnom spojené a nezabudneme spomenúť ani miestne metro, ktoré je tým najstarším na svete. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Ľudské práva

Prináležia každému človeku bez rozdielu etnicity, národnosti, náboženstva a pohlavia. Porozprávame sa o nich formou prístupnou pre mládež.

Posolstvo stratenej generácie

Silný odkaz generácie, ktorú zničila prvá svetová vojna. Príbehy, ktoré nezasiahol čas a ich posolstvo je stále rovnako emotívne a aktuálne. Smrť z zákopoch, nádej, smútok, boje a konečné vyslobodenie. Naozaj konečné? Predstavíme si najvýznamnejších predstaviteľov tzv. stratenej generácie a bližšie sa pozrieme na ich výnimočnú tvorbu.

Regionálna informačná výchova

Študenti sa formou prezentácie oboznámia s prácou Úseku regionálneho výskumu dokumentov a informácií, ktorý mapuje okresy Žilina a Bytča, ich osobnosti, hospodársky, spoločenský, verejný, kultúrny život a prírodné charakteristiky.

Stratení v informáciách

Čo je to vlastne informácia? Aké sú primárne, sekundárne a terciárne pramene? Aké špeciálne služby ponúka Krajská knižnica v Žiline? Ako funguje objednávanie MVS a rešerší v knižnici? Aký je rozdiel medzi databázou a katalógom? A v neposlednom rade si povieme čo je bibliografický záznam a ako sa správne cituje kniha či článok z časopisu.

Trnavská skupina a Osamelí bežci – povojnová poézia

Oboznámenie sa s našimi významnými avantgardnými literárnymi skupinami. Prednáška je zameraná na život a dielo jednotlivých autorov. Vhodné aj ako doplnok k stredoškolskému učivu.

Zaujímavosti a osobnosti regiónu

Pásmo zamerané na prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva. Putovanie po stopách významných osobností z regiónov Žilina a Bytča.

Zoznámte sa s Britským centrom

Ukážeme si čo všetko sa nachádza v britskom centre, kde hľadať knihu, ktorú si chcete požičať a ako vlastne naše centrum vzniklo. A tiež vám poradíme ako si najlepšie vybrať knižku pre seba. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.