Stredné školy

Ponukový list podujatí pre stredné školy na školský rok 2021/2022. Prihlasovanie na podujatia prostredníctvom mailu: podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Anglická literatúra

Študentom priblížime anglicky píšuceho autora podľa výberu – J. K. Rowling, J. R. R. Tolkien, William Shakespeare, Charles Dickens, Agatha Christie,… Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Beat generation ako symbol slobody

Krátke obdobie beat generation prinieslo so sebou mnoho experimentov a odhalilo viacero zakázaných tém. Predstavíme si slobodnú tvorbu tej doby, ktorá presahovala literatúru a zasiahla viaceré druhy umenia.

Etika a etiketa

Dve dôležité zložky našich životov. Povieme si, aký je medzi nimi rozdiel a čo majú spoločné. Na záver aj humorná praktická ukážka spoločenského bontónu.

Informačná príprava

Čo všetko vybavíte pri centrálnom pulte? Aké knihy nájdete na jednotlivých poschodiach? A ako sa dajú vyhľadať knihy v našom katalógu? To všetko sa dozviete v našej knižnici.

Ján Dadan – exulantská tlačiareň

Vznik a vývoj kníhtlače, jej rozšírenie a kníhtlačiarne na Slovensku. Rozoberieme si tlačovú produkciu Dadanovej tlačiarne z jazykového, obsahového a typografického hľadiska.

Juraj Turzo – palatín

 Patril medzi najbohatších a najvplyvnejších veľmožov na prelome 16. a 17. storočia. Jeho heslo bolo – Vive ut vivas (Ži tak, aby si naozaj žil)

Kráľovská rodina

Aké priezvisko má kráľovská rodina? Akú majú jej členovia funkciu? Tieto a mnohé ďalšie otázky vám zodpovieme pri našom podujatí. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Kritické myslenie na internete

Ako sa v mori internetových informácií orientovať a zachovať si pri tom zdravé myslenie? Skúsime nájsť riešenia, ktoré nám dovolia prekľučkovať pomedzi množstvo nepravdivých informácií.

Londýn

Pozrieme sa na známe i menej známe miesta Londýna, a nezabudneme spomenúť ani miestne metro, ktoré je tým najstarším na svete. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Ľudské práva

Prináležia každému človeku bez rozdielu etnicity, národnosti, náboženstva a pohlavia. Porozprávame sa o nich formou prístupnou pre mládež.

Minimalizmus – životný štýl budúcnosti (enviromentálna výchova)

Interaktívne edukačné podujatie o tom ako sa stáť „minimalistom“, čo sú základné princípy minimalizmu, aké výhody z neho plynú a ako plytvanie zdrojmi príliš zaťažuje životné prostredie.

Posolstvo stratenej generácie

Predstavíme si najvýznamnejších predstaviteľov tzv. stratenej generácie a bližšie sa pozrieme na ich výnimočnú tvorbu, ktorú poznačila prvá svetová vojna.

Regionálna informačná výchova

Študenti sa formou prezentácie oboznámia s prácou Úseku regionálneho výskumu dokumentov a informácií, ktorý mapuje okresy Žilina a Bytča, ich osobnosti, hospodársky, spoločenský, verejný, kultúrny život a prírodné charakteristiky.

Stratení v informáciách

Čo je to vlastne informácia? Aké špeciálne služby ponúka Krajská knižnica v Žiline? Aký je rozdiel medzi databázou a katalógom? Odpovieme na tieto i mnohé ďalšie otázky.

Š(ť)úrovci

O jednej významnej (nielen) literárnej generácii nadšencov, ktorí dokázali vo svojej dobe, že aj nemožné sa môže stať, pri veľkej snahe, možným. Vážne aj nevážne o Štúrovi, Hurbanovi, Hodžovi, Sládkovičovi, Bottovi, Kráľovi a ďalších, po ktorých boli dokonca pomenované obce a mestá na Slovensku.

Trnavská skupina a Osamelí bežci – povojnová poézia

Oboznámenie sa s našimi významnými avantgardnými literárnymi skupinami. Prednáška je zameraná na život a dielo jednotlivých autorov.

Veľká Británia

Zoznámime sa s reáliami tejto zaujímavej krajiny, ale spomenieme i anglické počasie a to, prečo každý spomína čaj o piatej. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Zaujímavosti a osobnosti regiónu

Pásmo zamerané na prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva. Putovanie po stopách významných osobností z regiónov Žilina a Bytča.

Zoznámte sa s Britským centrom

Ukážeme si čo všetko sa nachádza v britskom centre, kde hľadať akú knihu a tiež vám poradíme ako si najlepšie vybrať knižku pre seba. Podujatie môže byť prezentované v slovenskom alebo anglickom jazyku.