Literárno-historické chodníčky Beskydami

Ciele mikroprojektu:

Literárno-historické chodníčky Beskydami

  • budovať a posilňovať pozitívny vzťah občanov k svojmu regiónu,
  • vytvárať podmienky pre spoznávanie osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie regiónu,
  • prezentovať kultúrne a prírodné dedičstvo,
  • prispieť k propagácii regiónov za ich hranicami s cieľom inšpirovať k jeho návšteve,
  • nadviazať na cezhraničnú turistiku milovníkov prírody, ktorí prichádzali a prichádzajú za krásami našich krajov,
  • priblížiť a propagovať turisticky zaujímavé miesta a posilňovať cestovný ruch.

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu: 

  1. Dokumentácia vybraných literárnych a historických osobností a s nimi spojeného  kultúrneho a prírodného dedičstva Beskýd, rozširovanie a zdieľanie regionálnych báz dát – spoločná práca partnerov od marca 2017
  2. Vydanie publikácie Literárno-historické chodníčky Beskydami – spoločná práca partnerov na zostavovaní bilingválnej publikácie od marca 2017
  3. Pozývame vás k nám, Krajská knižnica v Žiline:
  4. Detské chodníčky Beskydami – edukačné a tvorivé podujatia pre deti:

Ksiaznica Beskidzka: 

Krajská knižnica v Žiline:

Tlačené výstupy z projektu:

Záložka – Detské chodníčky Baskydami

Pexeso – Detské chodníčky chodníčkami

Kniha – Literárno-historické chodníčky  Beskydami