KIA Motors Slovakia

V roku 2018 Nadácia Kia Motors Slovakia poskytla Krajskej knižnici v Žiline grant na realizáciu projektu „Knižnica – vzdelávacie centrum pre deti i dospelých“ vo výške 1 865,63 €. Vďaka spomínanému projektu mohla  Krajská knižnica v Žiline vybaviť klubovú miestnosť, kde sa realizujú početné kultúrno-vzdelávacie. podujatia, kvalitnou technikou, ktorá bude slúžiť používateľom. Taktiež boli zakúpené zábavné interaktívne knihy a edukačné hry, ktoré budú k dispozícií pre deti na prezenčné i absenčné požičiavanie.

V roku 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia poskytla  Krajskej knižnici v Žiline grant na realizáciu projektu „Čítanie dáva človeku to, čo cez žiadne iné médiá nedostane“.  V rámci realizácie projektu boli nakúpené nové knihy s dôrazom na literatúru pre deti a mládež v hodnote 1 520,92 €.

Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme v rámci projektu Knižnica pre všetkých v roku 2016 mohli zakúpiť nové MP3 prehrávače zvukových kníh a čítačky elektronických kníh. Fond detskej literatúry sa rozrástol o nové hmatové knihy určené pre čitateľov z radov najmenších a znevýhodnených detí.

KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis v roku 2015 finančne prispela na kúpu detských kníh, hier, materiálov a detských kobercov do Rozprávkovej miestnosti Krajskej knižnice v Žiline.

Počas rokov 2012 a 2014 spoločnosť KIA Motors finančne prispela na nákup kníh a hračiek do Krajskej knižnice v Žiline.