Darujte svoje 2% OZ Brána poznania

OZ Brána poznania v prostredí knižnice organizuje vzdelávacie a kultúrnospoločenské aktivity pre rôzne skupiny občanov s dôrazom na deti a mládež a vytvára podmienky pre uľahčenie a obohatenie života zdravotne a sociálne znevýhodnených.

Vďaka 2% z Vašich daní venovaných OZ Brána poznania pribudlo v r.2019 do fondu Krajskej knižnice v Žiline 1 040 nových kníh, hry pre deti a iné.

Ak ste sa rozhodli 2% z Vašich daní venovať Občianskemu združeniu Brána poznania pri Krajskej knižnici v Žiline, postupujte, prosím, nasledovne:  

A) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať (minimálne však 3 €).
 3. Vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B) Ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte daňové priznanie typu FO A alebo FO B.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať (minimálne však 3 €).
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby do kolónky na poukázanie 2% z dane uveďte:
IČO/SID: 37972626
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): BRÁNA POZNANIA
Sídlo: Ulica: Bernolákova
Súpisné/orientačné číslo: 47
PSČ: 011 77
Obec: ŽILINA
 1. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte najneskôr do konca marca 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

C) Ste právnická osoba:

 1. Vyplňte daňové priznanie typu PO.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby do jednej z kolónok na poukázanie 2% z dane (IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) uveďte:
IČO/SID: 37972626
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): BRÁNA POZNANIA
Sídlo: Ulica: Bernolákova
Súpisné/orientačné číslo: 47
PSČ: 011 77
Obec: ŽILINA
 1. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte najneskôr do konca marca 2023 na daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme Vám za podporu.