Knihovisko

Kód projketu Knihovisko SK/FMP/12/037. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Rozprávková babička – 23.5.2014 o 10.00 hod. Rozprávkový podvečer v literárnom parčíku dňa 15.08.2014.SPOLUHLASOM/SPOLUHLASEM antológia slovenských a českých autorov, vydaná v rámci projektu KNIHOVISKO.

Knihovisko - plagátSpoluhalsom - Spoluhlasem