Podujatia Úseku detskej a mládežníckej literatúry

Abeceda v knižnici

Abeceda v knižnici je program pre deti predškolského veku  na podporu počiatočnej gramotnosti. Hravou formou prináša deťom prvý kontakt s písanou rečou. Cez Montessori pomôcky a rôzne didaktické hračky rozvíjame u detí predčitateľskú gramotnosť a prostredníctvom príbehu vzťah ku knihe a budúcemu čítaniu.

Biblosko

Čitateľský klub pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti a podpora čítania u čitateľov „začiatočníkov“. Prebieha raz mesačne obvykle posledný utorok v mesiaci.

Hermes

Ak máte spisovateľské ambície, klub „Hermes“ je tu pre vás. Stretnutie malých i veľkých spisovateľov  v Krajskej Knižnici v Žiline. Dajte svoje myšlienky na papier!

Homeschooling v knižnici

Knižnica ponúka priestor pre deti v domácom vzdelávaní. Začala projektom  „Poďme spolu do sveta“, v ktorom deťom prostredníctvom príbehov a materiálu z ludotéky detského oddelenia približuje svet. Každý rok sa zameriame na inú tému, prostredníctvom ktorej zároveň rozvíjame čitateľské kompetencie detí v domácom vzdelávaní. Dôležitým aspektom je v tomto programe aj socializácia detí a vytvorenie komunitného prostredia pre ne a ich rodiny.

Klub u Knihuľky

Je určený pre deti od 1 do 5 rokov a ich rodičov. Spoločne čítame a rozvíjame predčitateľské kompetencie našich najmenších.  Celým programom nás sprevádza bábka (dievčatko „Knihuľka“) , s ktorou deti učíme nielen pesničky, básničky ale precvičujeme aj motoriku detí a mnoho vecí, ktoré využijú v budúcnosti  pri nácviku čítania. V programe sa zameriavame na päť základných princípov budovania gramotnosti najmenších detí a to:

Spievanie, ktoré rozvíja fonematické uvedomovanie, obohacuje slovnú zásobu deti, vytvára vzťah k jazyku, napomáha socializácií atď. Okrem toho, že s deťmi počas programu spievame rôzne piesne, vytvorili sme úvodnú a záverečnú pesničku s ktorou deti vítame a lúčime sa s nimi. Tieto rituály sú pre deti tohto veku veľmi dôležité.

Rozprávanie, ktoré pomáha dieťaťu naučiť sa jazyk. Dieťa sa učí jazyk najmä jeho počutím. Zároveň je dôležité aj sebavyjadrenie dieťaťa a počúvanie jeho myšlienok. S deťmi sa rozprávame o príbehoch, ktoré si čítame a nabádame aj rodičov, aby s ním veľa komunikovali a počúvali ho.

Hlasné čítanie, ktoré rozvíja jazyk a zároveň čitateľskú kultúru dieťaťa. Počas programu si vyberieme krátky príbeh alebo básničku, ktorú deťom prečítame a s ktorou pracujeme ako ústrednou témou celého programu (napr. Žabiatko, Môj macík)

Dramatizácia, prostredníctvom ktorej sa dieťa dostáva do príbehu zážitkovou formou. Pri práci s najmenšími deťmi je dramatizované čítanie a práca s bábkou veľmi dôležitá.

Hra, ktorá je v predškolskom veku základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa. Prostredníctvom nej získava poznatky. V programe s deťmi hráme viaceré hudobno-pohybové hry. Záverom programu sú dielne, v ktorých využívame Montessori pomôcky na rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach.

Klub spoločenských hier

Štvrtkové popoludnia (od 15:00 do 18:00) sú v Krajskej knižnici v Žiline venované spoločenským hrám. Nielen šachy a človeče ale aj iné moderné stolové hry na vás čakajú v klubovni na druhom poschodí. Pridať sa môže každý! Partnerom klubu spoločenských hier je Albi s.r.o.