Storytime – začíname

Klub pre deti od 2 do 5 rokov a ich rodičov, ktorý bude prebiehať vždy prvý pondelok v mesiaci. Stretnutia budú zamerané na čítanie, básne a piesne v anglickom jazyku. Tešíme sa na prvé stretnutie v Krajskej knižnici v Žiline v pondelok 7. septembra o 10:00 v detskom kútiku na detskom oddelení.