Informácie bez hraníc

Krajská knižnica v Žiline je zapojená do projektu Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaný Európskou úniou z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti. Viac…

Výstava: Živá kultúra
Materiál: Benchmarking knižníc prihraničných regiónov – nástroj porovnávania kvality a spájania
Pozvánka: panelová diskusia, Martin, Turčianska knižnica v Martine, 7. júna 2012
Brožúra: Informace bez hranic

Spoločne bez hraníc - logo projektu