Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Vďaka účelovej dotácii zriaďovateľa Krajskej knižnice v Žiline, Žilinského samosprávneho kraja, pribudli koncom roka 2015 do fondu knižnice nové tituly kníh v hodnote 2 500 €. Zoznam zakúpených kníh.