Projekty Úseku detskej a mládežníckej literatúry na podporu čítania

Celé Slovensko číta deťom

Krajská knižnica v Žiline sa každoročne zapája do tejto celoslovenskej aktivity, ktorá vznikla s cieľom podpory čítania deťom. Hlavnou programovou myšlienkou projektu je čítať deťom pravidelne aspoň 20 minút denne. Knižnica pozýva v deň kampane zaujímavé osobnosti mesta, ktoré čítajú deťom v našej knižnici (http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/)

Čítajme si

Naša knižnica sa každoročne zapája do maratónu čítania. Tento projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. (http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/)

Čítajme s Osmijankom

Celoslovenská čitateľská súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Realizuje sa v školách a knižniciach vďaka pedagógom a knihovníkom z celého Slovenska. Krajská knižnica v Žiline sa každoročne zapája do tohto vynikajúceho projektu a okrem súťaže zrealizovala aj nádhernú výstavu „Osmijankova literárna záhrada“ a odborný seminár pre pedagógov, knihovníkov a odbornú verejnosť „Ako hravo čítať“. (http://www.osmijanko-ba.sk/)

Deň ľudovej rozprávky

Deň ľudovej rozprávky patrí 16. marcu a vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského. Každý rok je pre deti vymyslená iná súťaž. Vyhlasovateľom súťaže sa od roku 2016 stala Krajská knižnica v Žiline, ktorá v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc aj tento rok prináša pre deti okrem obľúbenej čitateľskej knižky aj novú úlohu.

Detské leto v knižnici

Krajská knižnica v Žiline ponúka počas leta program pre deti a ich rodičov. Každý rok sa venujeme inej téme prostredníctvom ktorej sa snažíme podporovať čitateľskú gramotnosť detí. Program je koncipovaný pre všetky vekové kategórie od najmenších detí až po mládež a deti tak môžu zmysluplne využívať čas v priestoroch knižnice a literárneho parčíka.

InterNos – Medzi nami

Festival Inter Nos chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu (výšky, váhy, farby vlasov, postihnutia) a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Festival nadviazal na štvrťstoročie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorý sa každoročne konal v Žiline prvý septembrový týždeň. Krajská knižnica sa do festivalu aktívne zapája svojím programom a snaží sa propagovať najmä svoje dokumenty a služby pre znevýhodnených detských používateľov.

Knižný Vševedko

Knižný Vševedko je literárno-vedomostná súťaž pre žiakov 4. a 5. ročníkov základných škôl. Krajská knižnica v Žiline organizuje každoročne okresné kolo, ktorého traja najlepší postupujú do krajského kola súťaže. Otázky súťaže sú koncipované nielen z preberaného učiva základných škôl, ale aj z kníh, s ktorými sa deti stretávajú v knižniciach a preveria ich celkový vzťah ku knihám a čítaniu. Z každej školy sa môže prihlásiť päť detí. Okresné aj krajské kolá súťaže prebiehajú na jeseň.

Kolovrátok

Krajská knižnica v Žiline je partnerom výstavy a pódiového vystúpenia „Kolovrátok“ . ktorú organizuje Sekcia regionálnej výchovy pri SPV – región Žilina a Dom Matice slovenskej. Cez leto prebieha u nás výstava prác výtvarnej súťaže na podporu regionálnej výchovy u detí predškolského veku. Výstava je spojená s vernisážou a pódiovým vystúpením detí materských škôl nášho kraja.

Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Prostredníctvom kníh chce najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň chce poukázať na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá…, “ (http://www.lesnapedagogika.sk/)

Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií. Mesto Žilina a Krajská knižnica v Žiline vyhlásili I. ročník súťaže v roku 2016.

Míľa pre mamu

Krajská knižnica v Žiline sa zapája do projektu „ Míľa pre mamu“ , ktorý je najväčšou oslavou Dňa matiek na Slovensku. Koná sa pod záštitou prezidenta Andreja Kisku a v jeden deň, na rôznych miestach v rámci celého Slovenska spája tisíce ľudí bez ohľadu na vek, rasu či vierovyznanie. Detskí knihovníci sa snažia aj v rámci tohto festivalu propagovať čítanie, knihy a svoju knižnicu (http://www.materskecentra.sk/mila_v_aktualnom_roku.html)

Noc s Andersenom

Krajská knižnica v Žiline sa každoročne zapája do obľúbenej kampane na podporu čítania „Noc s Andersenom“. Úspešné podujatie na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkova knižníc (SSKK) a zatiaľ každý rok bol prekonaný rekord v počte zapojených verejných a školských knižníc. Deti počas rozprávkovej noci zažijú mnoho dobrodružstiev s príbehmi a aj takýmto spôsobom si budujú svoj vzťah ku knihe a knižnici. (http://www.nocsandersenem.cz/)

Seminár „ Knižnica v živote dieťaťa“

Krajská knižnica v Žiline organizuje pre knihovníkov, učiteľov, rodičov a odbornú verejnosť seminár zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Každý rok sa snaží priniesť prostredníctvom odborníkov z danej oblasti nové poznatky na vybrané témy k podpore čitateľskej gramotnosti detí a mládeže.

Knižnica v živote dieťaťa – Zborník 2017

Tvoríme vlastnú knihu

Každoročne sa koná medzinárodná súťaž vo vytváraní kníh na vybranú tému deťmi zo Slovenska, Česka a Poľska pod spoločným názvom Tvoríme vlastnú knihu.

Vianoce s detskou knihou

Projekt Krajskej knižnice „Vianoce s detskou knihou“ sa teší veľkej obľube detí nášho mesta a okolia. Každý rok v období Vianoc organizujeme besedy a workshopy s detskými autormi, ilustrátormi, tvorcami detských kníh a podporovateľmi čítania. Deti sa tak majú možnosť osobne stretnúť s osobnosťami knižnej kultúry a tým posilniť svoj vzťah k čítaniu a knihám.

Prečítané leto

Snaha prekonať prázdninový útlm detí, aby nestratili počas leta jazykové zručnosti a kontakt s knihou. Stačí s nimi prečítať za jedno leto 4 – 6 kníh.
(https://www.precitaneleto.sk/)