Rešerše a prezentácie RBO

Prezentácie regionálnej bibliografie:

Zoznam rešerší s regionálnou tematikou za rok/y:

Rešeršné služby z domácich a zahraničných zdrojov sa objednávajú na úseku odbornej literatúry a úseku regionálnych informácií a regionálneho výskumu, služba je platená podľa cenníka knižnice. Možnosť objednať kópie na úseku regionálnej literatúry.