Živá kultúra

ONLINE VÝSTAVA ŽIVÁ KULTÚRA sa realizuje v rámci projektu:

Informácie bez hraníc – budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti. Viac…

VÝSTAVA v ČESKEJ REPUBLIKE

Živá kultúra

Výstava Živá kultúra podľa regiónov kraja:

Kysuce Región Kysuce
Horné Považie Región Horné Považie
Liptov Región Liptov
Orava Región Orava
Turiec Región Turiec

Adresár inštitúcii z výstavy Živá klutúra

VÝSTAVA v SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

výstava na Slovensku

 

Landek důl Michal Stodolní Zlatá tretra Ostrava
Hornické múzeum
LANDEK
Důl MICHAL STODOLNÍ ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
Vítkovice Ostrava knihovna Ostrava knihovna Ostrava colours of Ostrava
Dolní oblast
VÍTKOVICE
OSTRAVA Knihovna Města
Ostrava
Knihovna Města
Ostrava
Colours of Ostrava