Vyrob si pohľadnicu technikou scrapbooking

Máš tvorivé ruky a rád by si objavil scrapbooking? S touto technikou, ktorou sa vyrábajú karty a fotoalbumy zo špeciálnych papierov, ťa na našom workshope oboznámi skúsený lektor. Dozvieš sa, ako svoje nápady správne realizovať a sám si vyrobíš pohľadnicu, ktorou potešíš svojich blízkych.

Kto je váš lektor? Mgr. art. Radovan Kianica – umelec, ktorý sa tri roky venuje technikám scrapbooking a mixed media. Na sociálnych sieťach, kde tieto techniky propaguje, ho nájdete pod menom Radotvorca.

KEDY? 24. októbra 2018 od 16:00 do 19:00 hod.
KDE? Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov limitovaný.

REGISTRUJTE SA TU:
1. Prihlásenie pre nepodnikateľov: https://goo.gl/forms/CA891SKUukT8VCNe2
2. Prihlásenie pre podnikateľov: https://goo.gl/forms/8VCGKTcDF0g7Rp4C3

PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v SR na území niektorého zo 7 samosprávnych krajoch, okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
  • za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

  • tvorivosť,
  • príjemnú náladu a aktívny prístup.

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.