Donášková služba na objednávku

Dodatok č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku (vydaného dňa 1.9.2020)

Článok XVI. – Donášková služba na objednávku

16.1.  Donášková služba na objednávku je realizovaná ako špeciálna  služba centrálnej knižnice. Realizuje sa v dvoch režimoch:

  • služba pre všetkých dospelých používateľov od 18 rokov, ktorí z pracovných alebo osobných dôvodov (aj používateľov v karanténe počas pandémie) nemôžu využiť služby centrálnej knižnice počas jej otváracích hodín,
  • služba pre znevýhodnené skupiny používateľov seniorského veku a pre osoby so zdravotným postihnutím.

16.2.  Služba sa realizuje z fondu aktuálne dostupného v centrálnej knižnici, výhradne pre registrovaných používateľov s adresou bydliska na území mesta Žilina.

16.3.  Služba sa realizuje na základe objednávky, ktorá je adresovaná písomne alebo mailom na  adresu knižnice, v ojedinelých prípadoch telefonicky.

16.4.  Objednávkový lístok  používateľ vyplní, resp. odovzdá v knižnici alebo ho zašle na adresu kniznica@krajskakniznicazilina.sk. Na lístku uvedie: svoje meno a priezvisko, adresu, na ktorú chce knihy priviezť, telefónne číslo a informáciu o knihe v rozsahu: autor a názov a rok vydania (ak je tento údaj z jeho pohľadu dôležitý). Čitateľ zodpovedá za správne uvedenie informácií.

16.5.  Knižnica si vyhradzuje právo stanoviť čas dodania dokumentov na základe dostupnosti dokumentu, komplexnosti objednávky, personálneho zabezpečenia služby a p. O termíne dodania bude používateľ priebežne informovaný.

16.6.  Donášková služba je špeciálna služba a je realizovaná za úhradu. V prípade donáškovej služby:

  • režim A používateľ uhradí paušálny poplatok 2 € za výjazd a 0,50€ za každý dodaný dokument,
  • režim B znevýhodnený používateľ uhradí 0,50 € za každý dodaný dokument.

Držitelia karty ZŤP a invalidní dôchodcovia sú od platby oslobodení.

16.7.  Každý výjazd pracovníka knižnice je spoplatnený. O čiastočnom realizovaní požiadavky v prípade, že knižnica nemôže zabezpečiť komplexnú dodávku kníh, bude používateľ oboznámený pred výjazdom telefonicky a výjazd sa uskutoční len s jeho súhlasom. Na uhradenú sumu za donáškovú službu na objednávku (aj čiastočnú) bude  používateľovi vystavené potvrdenie.

16.8.  Používateľ uhradí poplatok za donáškovú službu pri najbližšej návšteve knižnice. Vo výnimočných prípadoch je vyžadovaná platba vopred na účet knižnice.  V špecifických prípadoch (zdravotný stav používateľa, epidemiologická situácia a p.) knižnica má právo od služby odstúpiť.

16.9.   V prípade, že používateľ potvrdí objednávku služby a dokumenty si nevyzdvihne, je povinný knižnici uhradiť spôsobené náklady

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 29.1.2021; Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.