Britské centrum

Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline bolo založené v spolupráci s British Council Bratislava v roku 2007. Kontakty na British councilDostupný fond Britské centra

E-mail: britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Štatút:

 • podpora vzdelávania v anglickom jazyku,
 • poskytovanie informácií o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska z vlastných zdrojov a z internetu, ako aj podpora vytvárania vzájomných kontaktov a budovania dlhodobých vzťahov so Slovenskom,
 • sprístupňovanie všeobecných informácií o aktivitách British Council na Slovensku,
 • poradenstvo pri príprave na Cambridgeské skúšky,
 • pomoc pri získavaní informácií o možnostiach rôznych foriem vzdelávania v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska,
 • organizovanie kolektívnych foriem práce – besedy, prednášky, literárne podujatia a pod.

Informačný fond:

 • knihy v anglickom jazyku z oblasti jazykovedy,
 • beletria – diela klasických a súčasných anglických autorov,
 • periodiká v anglickom jazyku,
 • informácie o reáliách Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
 • informačné materiály,
 • CD-ROM, CD, DV

Aktivity britského centra:

Reading Club
V prípade, že máte radi literatúru ako aj čítanie v anglickom jazyku, určite privítate možnosť zúčastniť sa na pravidelných stretnutiach v rámci British reading club. Tieto čitateľské kluby sa organizujú pravidelne, každú prvú stredu v mesiaci. Počas nich máte možnosť oboznámiť sa so súčasnou i klasickou anglofónnou literatúrou pod vedením skúseného odborníka ako aj diskutovať o prečítanom diele. Aktuálny termín konania nájdete v aktuálnom programe podujatí Krajskej knižnice v Žiline

Informatika Britské centrum:
Prezentácia oddelenia, kde sa nachádzajú učebné a študijné materiály z oblasti vyučovania anglického jazyka, materiály o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, poradenstvo o Cambridgeských skúškach a britskom vzdelávacom systéme.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska: 
Zoznámenie sa prostredníctvom kníh, fotografií, filmov a zaujímavým rozprávaním so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.