Knihovníci pre ľudí

Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu. Kód projektu – SK/FMP/06/026.

Knihovníci pre ľudí – Zborník príkladov knihovníckej dobrej praxe.

logo projektu
Spoločne bez hraníc – logo projektu

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj