Verejnosť

Krajská knižnica v Žilne organizuje množstvo podujatí pre širokú verejnosť, napr.:

  • besedy s autormi,
  • uvedenie kníh do života,
  • cestovateľské besedy,
  • čitateľské súťaže,
  • klubové stretnutia,
  • odborné prednášky,
  • výstavy.